Algoritmus je postup, který řeší nějaký problém a jednoznačně vede k cíli.

Algoritmus by měl být konečný a co možná nejjednoduší, můžeme jej vyjádřit:

Al-Chorezmí – matematika a zakladatel algoritmizace (795 n.l.)
  • slovně
  • videem (videonávod)
  • vývojovým diagramem
  • zápisem kódu programu

Algoritmus by měl být konečný, jednoduchý, obecně použitelný (univerzální) s jasnou posloupností kroků.

Příklady algoritmu

  • recept na přípravu pokrmu
  • postup výroby nějakého výrobku (postup výroby ptačí budky, …)
  • plán výletu
  • oprava kola
  • instalace nějakého programu do počítače

Co je to algoritmus – video

Algoritmus zábavně – Dad follows kid’s sandwich instructions very literally

Příklad vývojového diagramu – algoritmus kontroly žárovky

Příklad 1

Vytvořte algoritmus pro programovatelnou destičku Microbit.

Zadání:

Při zmáčknutí levého tlačítka Microbitu se zobrazí na displeji číslo 1, při zmáčknutí pravého tlačítka se zobrazí číslo 2.

Algoritmus zapisujte pomocí vývojového diagramu v prostředí https://app.diagrams.net/ a následně diagram vyexportujte do souboru PNG. Následně algoritmus převeďte do programu v blokovém programovacím jazyce pro prostředí Makecode a následně program nahrajte do desky Microbit a vyzkoušejte.

Příklad 2

Vytvořte algoritmus pro programovatelnou destičku Microbit.

Zadání:

Při zmáčknutí levého tlačítka Microbitu se zobrazí na displeji součet čísel 5 a 4, při zmáčknutí pravého tlačítka se zobrazí rozdíl čísel 5 a 4.

Algoritmus zapisujte pomocí vývojového diagramu v prostředí https://app.diagrams.net/ a následně diagram vyexportujte do souboru PNG. Následně algoritmus převeďte do programu v blokovém programovacím jazyce pro prostředí Makecode a následně program nahrajte do desky Microbit a vyzkoušejte.