Studio příkladů pro 5. ročník

Studio příkladů pro 7. ročník


Scratch je vizuální blokový programovací jazyk – jazyk, který umožňuje vytvářet programy pomocí grafických elementů – BLOKŮ.

Jiné prostředí pro programování na základní škole

Složky informatického myšlení

 • Abstrakce – schopnost rozlišit podstatné od nepodstatného
 • Algoritmizacenajít postup k cíli a umět jej zapsat
 • Dekompozice – rozložit velký problém na několik dílčích (menších)
 • Evaluace – ověřit a testovat navržené řešení, ladit je
 • Generalizace – modifikovat nalezené řešení pro jiný příbuzný problém

Základní prostředí ve Scratch

Při popisu základního prostředí je třeba představit následující

 • základem je scéna s postavou
 • činnost postavy řídí scénář
 • scénář se skládá z bloků
 • podobné bloky mají stejnou barvu
 • bloky lze přetahovat do scénáře
 • bloky lze mazat
 • nová postava
 • nové pozadí
 • kostým
 • vlastní kostým

Porovnání terminologie Scratch se standartními termíny programování

 • blok = příkaz
 • scénář=program, script
 • postava=objekt
 • vlastní blok=procedura

Metody práce při výuce programování 

Souřadný systém ve Scratch

Potáhni a otiskni

Potáhni, otoč, otiskni

Potáhni, otoč, otiskni, posuň

Otočení o 30°, otisknutí, čekání
Pero – římské číslice

Opakování-bludiště

Změna kostýmu

Morseova abeceda

Vytváření vlastního bloku

Kreslení mnohoúhelníků

Procvičování bloků

Kreslení teček a čárek

Noční obloha, náhodná souřadnice

Tečky různé velikosti, náhodná souřadnice

Příklad vlak

Písmena a slova

Přečti následující scénáře a zapiš slova, která se otisknou po spuštění scénáře.

Cv. 1 Změna kostýmu – Letadlo

C.2 – Proměnná s parametrem

Cv.3 – Proměnná – chytání jablka

Cv.3 – Most

V programování se velmi často využívá opakování s podmínkou (cyklus s podmínkou). Děj se pak opakuje tak dlouho, dokud nenastane stav PRAVDA pro nějakou podmínku:

 • počet opakování
 • dotkne se okraje
 • dotkne se ukazatele myši
 • je stisknuta nějaká klávesa
 • dotkne se nějaké barvy

Operátory, počítání a počítání s proměnnou


Školení SCRATCH – 2. část