Co od žáků potřebujeme

 • aby děti počítačům porozuměly
 • aby používaly počítač jako pracovní nástroj
 • aby se učily moderně
 • aby rozvíjely informatické myšlení

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

formuluje tři prioritní cíle:

 1. otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních technologií,
 2. zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi,
 3. rozvíjet informatické myšlení žáků.

Dva přístupy v práci s počítačem

Digitální gramotnost – jak ovládat počítač

 • každodenní práce s počítačem
 • psaní a komunikace
 • chování na internetu
 • hledání informací
 • učení se s počítačem
 • bezpečnost práce s počítačem

Informatika – jak porozumět počítači

 • algoritmizace
 • programování
 • porozumění informacím
 • struktury dat a grafy
 • modelování
 • kódování
 • robotika
 • optimalizace

Nové cíle v informatice

 • porozumět počítači , jak funguje
 • rozvíjet aktivně své schopnosti – informatické myšlení
 • učit se moderně – vzdělávat se aktivně

Složky informatického myšlení

Rámcový vzdělávací plán základní školy

materiálodkazpoznámka
nový RVP ZSPDFvyznačené změny
revize RVPPPTXprezentace Daniela Růžičková
seminář – revize RVPVIDEOseminář pod vedením Mgr. Daniely Růžičkové (NPI)
koncepce revizí RVPVIDEO
PREZENTACE
prezentace Jaroslav Faltýn , MŠMT
Podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí ve školách VIDEO
PREZENTACE
Lucie Gregůrková
Vzdělávací materiály na podporu informatického myšleníVIDEO
PREZENTACE
Jiří Vaníček
Vzdělávací materiály na podporu digitální gramotnostiVIDEO
PREZENTACE
Tomáš Jeřábek
WEB revize.eu.czVIDEO
PREZENTACE
Tomáš Řebíček
Modelové školní vzdělávací programy pro výuku nové informatikyVIDEO
PREZENTACE
Jiří Vaníček
Digitální technologie na 2. stupni ZŠVIDEO
PREZENTACE
Pavel Roubal
Jak rozumět změnám v RVP?videokulatý stůl SKAV a EDUin – Brdička, Faltýn, Jupa, …
rámcový vzdělávací plánodkazRámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (leden 2021)
RVP pro ZŠ a jak na něhttps://revize.edu.cz/Něco k revizím RVP a jak na ně.
RVPZDERámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání (RVP SOV)
Kde a proč se škrtalo v RVP ZS?ZDEedu.cz
Obsah oboru informatikaZDE
Digitální gramotnostZDEDIGITÁLNÍ GRAMOTNOST  jako klíčová kompetence samostatně
Nový RVP pro gymnáziaZDE

Rámcový vzdělávací plán pro gymnázia

materiálodkazpoznámka
RVP pro gymnáziaprezentaceprezentace p. Růžičkové na konferenci Počítač ve škole

Zdroje a odkazy

materiálodkazpoznámka
vše co potřebujete vědět o změnách RVPhttps://revize.edu.cz/www portál
online příručka 18 ODSTÍNŮ CLOUDOVÝCH TECHNOLOGIÍhttp://informatika-ict.projektsypo.cz/

Vzorová nabídka pro školy

Na vzorovou nabídku vybavení podle nového RVP se můžete podívat ZDE.

Učební digitální pomůcka – definice a vymezení ZDE

Edusíť – propojení školy s odborníky v praxi

Představení Edusítě – PDF materiál ZDE

Standard konektivity

Dokument ZDE

Ověření standardu konektivity – ZDE

Kde vzít peníze na provoz mobilních zařízení?

MŠMT zvýšilo alokaci na nepedagogické pracovníky ZDE

Podpora školám, které zahájí výuku podle upraveného RVP ZV 1. září 2022

Školy, které chtějí začít výuku v souladu s upraveným RVP od 1. září 2022, se mohou nyní hlásit k získání podpory. Přihlašování je možné do 31. října. 2021. Všechny přihlášené školy pak budou od listopadu čerpat podporu v rámci tzv. startovacího balíčku, workshopů a konzultací. Veškerá podpora jim bude včas představena.  

Chci podporu ve druhé vlně (září 2022)