Kraje pro bezpečný internet

Milí žáci, zúčastníme se pěkné akce Kraje pro bezpečný internet. Tématem soutěže je jako každý rok bezpečné chování na internetu a při používání IT technologií. Žáci a studenti si mohou na webových stránkách www.kpbi.cz prostudovat e-learningové kurzy a krátké videospoty na stále aktuálnější téma bezpečného chování na internetu. Kurzy jsou jako v…

Continue Reading