Kraje pro bezpečný internet

Milí žáci, zúčastníme se pěkné akce Kraje pro bezpečný internet. Tématem soutěže je jako každý rok bezpečné chování na internetu a při používání IT technologií. Žáci a studenti si mohou na webových stránkách www.kpbi.cz prostudovat e-learningové kurzy a krátké videospoty na stále aktuálnější téma bezpečného chování na internetu. Kurzy jsou jako v…

Continue Reading

Kraje pro bezpečný internet

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovoluji si Vás opět oslovit v souvislosti se soutěží projektu Kraje pro bezpečný internet, která je určena pro žáky a studenty základních a středních škol. Tématem soutěže je jako každý rok bezpečné chování na internetu a při používání IT technologií. Online část soutěžního kvízu bude ukončena 28. února…

Continue Reading