Kraje pro bezpečný internet


Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovoluji si Vás opět oslovit v souvislosti se soutěží projektu Kraje pro bezpečný internet, která je určena pro žáky a studenty základních a středních škol. Tématem soutěže je jako každý rok bezpečné chování na internetu a při používání IT technologií. Online část soutěžního kvízu bude ukončena 28. února 2022.

Žáci a studenti si mohou na webových stránkách www.kpbi.cz prostudovat e-learningové kurzy a krátké videospoty na stále aktuálnější téma bezpečného chování na internetu. Kurzy jsou jako v předchozích letech doplněny soutěžním kvízem o věcné ceny od společnosti Microsoft s.r.o., GORDIC a sdružení CZ.NIC. Žáci a studenti se mohou také zapojit do náročnějšího Kvízu PLUS, který je určen zkušenějším a zvídavějším studentům. I zde mohou úspěšní studenti získat hodnotné ceny. Každý měsíc také probíhá losování o hodnotné ceny z úspěšných řešitelů soutěžního kvízu.

Pokud jste se do soutěžního kvízu zapojili již v minulosti, dovoluji si upozornit, že je nezbytné, aby si žáci vytvořili novou registraci. V souvislosti s nařízením GDPR je u žáků mladších 16 let vyžadován souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů. Žáci musí při registraci zadat kontaktní údaje na rodiče (telefon či e-mail). Pokud rodiče souhlas do 48 hod. udělí, budou děti zařazeni do slosování o hodnotné ceny, pokud ne, bude jejich registrace smazána a nebudou moci být zařazení do slosování o hodnotné ceny. Přechodnou dobu 48 hod jsme zvolili proto, aby si děti mohly do kvízu zaregistrovat během výuky.

Ráda bych Vás požádala o předání informací o projektu, e-learningových lekcích a soutěžním kvízu Kraje pro bezpečný internet učitelům, kteří se touto oblastí při výuce zabývají a o vyvěšení informačního plakátu, jehož elektronickou verzi naleznete v příloze dopisu, ve třídách Vaší školy.

Kraj Vysočina v tomto roce také vyhlašuje soutěž škol. Škola s největším počtem úspěšných absolventů soutěžního kvízu získá 20 000 Kč.

Děkuji Vám za aktivní propagaci projektu Kraje pro bezpečný internet na vaší škole a tím i účinnou podporu prevence proti kybernetické kriminalitě směřované na děti a mládež