Základní informace

Klíčové kompetence – https://revize.edu.cz/files/k4-rvp-zv-se-zmenami.pdf

Vymezení digitální gramotnosti – https://digigram.cz/vymezeni-digitalni-gramotnosti/

Digitální kompetence na prvním stupni – https://digigram.cz/moznosti-rozvoje-digitalni-gramotnosti-na-1-st-zs/

Databáze digitálních vzdělávacích zdrojů – https://digigram.cz/dvz/

Digitální gramotnost a digitální kompetence

Digitální technologie

Digitální technologie

Digitální technologie – aktivity

Digitální kompetence – uzlové body ZDE

Informační systémy

Informační systémy

Práce s daty a základy informatiky

Práce s daty a základy informatiky – úvod do problematiky