Základní dokumenty a odkazy

Formulář účastníka


Rámcový vzdělávací program pro základní školy

Strategie 2030+

https://www.edu.cz/digitalizujeme/

Digitální kompetence

Aktivity k oblasti Digitálnní technologie

Vzdělávací oblast informatika

 • zaměřuje se na rozvoj informatického myšlení a principům digitálních technologií
 • založena na praktických činnostech
 • žáci dojdou k poznatku, jak jim počítač usnadní práci
 • poznáním digitálních technologií dojdou k závěru jak PC používat efektivně, bezpečně, eticky
 • prostřednictvím her, experimentů, diskusí vytvářejí první představy o způsobech, jakými se dají data a informace zaznamenávat
 • popíší problém, analyzují , hledají řešení
  • Jak navrhnout systém pro evidenci úklidu na chodbě panelového domu?
  • Jak evidovat žáky, kteří pojedou na výlet do ZOO?
  • Jak evidovat žáky, kteří se chtějí zúčastnit školní diskotéky?
 • Ve vhodném programovacím prostředí si ověřují algoritmické postupy.
 • Poznává jak digitální technologie pracují=>bezpečné chování, prevence rizikového chování

Základní témata digitálních technologií

Jde především o praktické zvládnutí (nikoliv o teorii), žáci by měli začít chápat, jak fungují digitální technologie a to na základě především praktických aktivit.

Hardware a software

 • Jaká zařízení označujeme jako chytrá zařízení?
  • chytrá zařízení mají zabudovaný počítač
  • na chytrých zařízeních běží aplikace(programy) – skládají se tedy z hardware a software
 • Hardware -část počítače na kterou si „můžeme sáhnout“
 • Software – část počítače na kterou si „nemůžeme sáhnout“, musí být vždy někde nahraný (lze ukázat CD, pevný disk, flashdisk)
  • software označujeme jako program
  • software oživuje hardware
   • Golem – hardware a šém – software
   • automobil – hardware a program v řídící jednotce- software
  • nejdůležitější software v PC je OPERAČNÍ SYSTÉM
   • Znají žáci nějaký operační systém?
    • Co třeba Windows 10, Windows 11, Android, iOS?
   • Jaký operační systém máme v telefonu?
    • Android, iOS
   • Které firmy vyvíjí operační systémy a jak se jmenují?
    • Microsoft – Windows 10, Windows11
    • Apple – iOS, macOS
    • Google – Android, Google ChromeOS
 • Jakou podobu má počítač?
  • tablet, mobilní telefon, server, notebook, počítač v automobilu, chytré hodinky, chytrá televize…
 • Mozek počítače – procesor
  • Jedná se o malou součástku
  • proto mikro
  • velikost několik cm
  • vykonává všechny operace(přemýšlí a počítá)
  • při přemýšlení (počítání se zahřívá)=>musíme jej chladit
Procesor, Hardware, Čip, Technika, Pc, Elektronika
Procesor – zdroj Pixabay

Jaká součástka musí chladit procesor proti přehřátí?

 • Dobré doplnit o ukázku procesoru
 • Procesor je součástka, která stále počítá
  • Proč by měl procesor počítat? Všechno co dělá je zakódováno do čísel
   • zvuky
   • písmena
   • barvy
   • video
Příklady kódování čísel – tabulka ASCII

Co je zakódováno čísly: 66, 65, 66, 65 ?

Co je zakódováno čísly: 65, 66, 66, 65 ?

Co je zakódováno čísly: 65, 66, 66, 65 ?

Zakódujte slovo: ABECEDA

Kódování dat pomocí korálků
 • Digitální zápis dat (binární podoba dat) – data jsou reprezentována pomocí nul a jedniček (0 x 1)
  • zápis dat má tedy pouze 2 možnosti (0 x 1)
   • uvedeme příklady z běžného života, kdy máme pouze 2 možnosti
    • rozsvícená x zhasnutá žárovka
    • zamčené x nezamčené dveře
   • můžeme hrát hru na uhádnutí osobnosti, kdy mohu odpovědět pouze ANO/NE
 • Co je to bit a co je to BYTE

Bit/Byte – video

Aktivity pro oblast Hardware a software

Práce s programy a dokumenty

 • Zopakování pojmů hardware a software
  • jednoduchými otázkami například v prostředí Toglic přiřazují žáci pojmy do jednotlivých skupin
   • kam patří Malování(hardware x software)
   • kam patří procesor (hardware x software)
   • kam patří pevný disk počítače (hardware x software)
  • operační systém
 • Umět zapnout a vypnout počítač
  • vypnutí přes tlačítko
  • nouzové vypnutí (dlouho podržíme vypínač)
 • To jak se počítač ovládá závisí na operačním systému, některé zásady jsou ale stejné (my se budeme věnovat PC s OS Windows 10)
  • vždy je potřeba počítač zapnout, vypnout, uložit data
  • vždy jsou v počítači nějaké programy, které musíme nějak spustit
  • vždy na počítači něco vytváříme
 • Ukládání dokumentů
  • kam všude je možné ukládat soubory
   • pevný disk počítače
   • flash disk
   • SD karta
  • disky a karty ukládají data trvale (nepotřebují zdroj proudu)
  • ukázka klasického pevného disku

Magnetický disk

 • Operační paměť počítače
 • Obrazovka počítače a spuštění programu
 • Pojmenovat hlavní části obrazovky po spuštění operačního systému
  • plocha
  • dlaždice programů
  • hlavní panel
  • tlačítko START a nabídka START
  • vyhledávací pole
 • Spuštění programu
  • jak program spustit
   • v nabídce START
   • z hlavního panelu
   • zadáním do vyhledávacího pole
 • Ovládání okna programu
  • maximalizace
  • minimalizace
  • zavření okna programu
  • volba velikosti okna
 • Hlavní části okna
  • menu
  • nabídka
 • Spuštění programu na tabletu, chytrém telefonu
 • Uložení dokumentu
  • proč musíme dokument uložit
  • jak dokument uložit
   • SOUBOR/Uložit
   • SOUBOR/Uložit jako
   • otevření uloženého dokumentu – žák si musí uvědomovat, kde dokument leží, kde jej příště najde
   • název souboru – název souboru je tvořen jménem a příponou
 • Vytvoření složky pro dokument
  • vysvětlení pojmu složka
  • volit správná jména pro složky – jména by měla vystihovat uložené dokumenty
  • procvičování ukládání dokumentu, následné otvírání, případně mazání dokumentu

Aktivity pro oblast Práce s programy a dokumenty

 • Vypnutí počítače
  • ztráta dat při nechtěném vypnutí, přerušení elektrického proudu
  • uspání počítače
  • zavření notebooku
  • Notebooky běží i po odpojení od elektrické sítě, jak je to možné?
  • vypínání mobilních telefonů
   • Mobil není připojen k elektrické síti, jak je to možné?

Počítačové sítě a internet

 • Co je to počítačová síť – síť navzájem propojených počítačů (osobních PC a serverů) a dalších zařízení (tiskárny, kabely, switche, routery, …)
  • rozeznáváme malé domácí sítě, školní sítě, sítě bank
  • největší sítí je internet – je to celosvětová počítačová síť
  • malé (osobní sítě) – nejčastěji dosah jenom několik metrů (Bluetooth)
 • Jaké jsou výhody zapojení počítačů do počítačových sítí – především komunikace
  • dále správa
  • sdílení hardware (tiskárny, připojení k internetu,…)
  • zmínit i nevýhody
 • Jak mohou být zařízení v počítačové síti propojena
  • kabelem
  • bezdrátově
   • WIFI
   • satelitní
    • satelity projektu Starlink (20000 satelitů (v budoucnu cca 42000) které poskytují internet i v nedostupných oblastech, oblastech zničených přírodními katastrofami, válkou – nyní Ukrajina). Je potřebná parabola a modem, vše cca za 15000 Kč, cena je cca 2600/měsíc pro ČR)
   • Bluetooth
   • mobilní data
 • Ukázka modelu jednoduché počítačové sítě – PacketTracer
Model sítě
 • Internet jako největší počítačová síť
  • síť navzájem propojených počítačů, především osobních počítačů, serverů a dalších zařízení
 • Služby internetu
  • www stránky
  • elektronické nakupování
  • e-mail
  • komunikační služby – Skype, Discord, Facebook Messenger, …
  • sociální sítě
 • WWW stránky
  • jedná se o soubory, které jsou umístěny na serverech internetu
   • mohou obsahovat – texty, obrázky, hudbu, video,, tabulky, …
  • k prohlížení WWW stránky musím použít internetový prohlížeč (browser)
  • jaké využíváme internetové prohlížeče
   • GoogleChrome (neplést s vyhledávačem Google)
   • Edge
   • Mozilla Firefox
   • Safari – pro Apple
   • Opera
  • není úplně podstatné, jaký prohlížeč využíváte, měl by být ale bezpečný a aktualizovaný
  • základní popis prohlížeče
   • hlavní části
  • adresa www stránky
   • skládá se z několika částí (www.seznam.cz, www.ucimeseit.cz, www.facebook.com, www.toglic.fun, …)
    • www
    • doména
    • národní doména
  • zobrazení zajímavých vybraných www stránek
   • zobraz stránku Vaší školy
   • zobraz stránku seznam.cz, centrum.cz, facebook.com, google.com
   • zobraz stránku pro programování ve Scratch
  • jednoduché vyhledávání pomocí vyhledávače Google a Bing
   • vyhledejte stránky hradu Pernštejn
   • vyhledejte stránky Vašeho města (obce)
   • vyhledejte stránky ZOO v Jihlavě
   • práce s mapou- mapy.cz,- technologie GoogleStreet v GoogleMaps

Cloudové technologie a sdílení

 • Vymezení pojmu CLOUD
  • data jsou uložená na vzdálených počítačích, které mohou být umístěny kdekoliv na světe
  • pro přístup k datům musíme být připojeni k internetu
  • pokud se chci ke svým datům dostat, potřebuji mít vytvořený účet
  • je třeba dobře pochopit, kde data leží, že data nejsou na našem vlastním počítači ale přistupujeme k nim vzdáleně
  • k datům můžeme přistupovat z libovolného zařízení – notebook, tablet, telefon, stolní počítač, …
  • co znamená mít účet na cloudu
   • máme jméno a heslo
   • někdy je přístup chráněn ještě jinými způsoby (ověřovací SMS, …)
   • prakticky vyzkoušet přístup do cloudové služby například Microsoft Office 365, Google Classroom a podobně
  • sdílení dat v cloudu
   • prakticky nasdílet nějaká data, žáci si je zobrazí
    • nasdílená složka s obrázky
    • nasdílená složka s textovými soubory
    • nasdílet prezentaci, kde každý žák má připravený jeden snímek, kde doplní své koníčky
   • výhodou sdílení je, že na jednom souboru může pracovat více lidí

Bezpečnost ICT na prvním stupni základní školy

 • Jak si chránit vlastní data na soukromém počítači
  • uživatelské jméno, heslo
  • jak si hrání žáci svoje data doma (vždy by mělo jít o přihlášení přes jméno a heslo
  • jak chránit svá data na mobilních telefonech
   • jméno a heslo, gesta, snímek obličeje – faceID, otisk prstu
  • ochrana vlastního hesla – nezapisovat, nemělo by to být jméno, hesla měnit
  • jak bezpečné heslo vytvořit – základní zásady
   • minimum 8 znaků
   • velká a malá písmena
   • číslice
   • speciální znaky
 • Počítačové viry a červi
  • co je to vit – škodlivý program, který může ukrást data, hesla, data může mazat, zašifrovat (jsou nečitelná)
  • antivirový program

Další doporučené digitální kompetence získané na 1. stupni základní školy

Žák získá dále následující kompetence:

 • Umí psát na klávesnici a psát jednoduché texty.
 • Ovládá základní cloudové služby – online psaní, emailová služba.
 • Ovládá základní pravidla pro psaní emailů.
 • Zvládne přihlášení do libovolného Learning Management Systému.
 • Umí si najít a vypracovat úkol zadaný v LMS.
 • Umí využívat komunikační nástroje (chat) v LMS.
 • Zvládne se