Příklad 0 – Vytvořte tabulku databáze v prostředí MySQL

V prostředí MySQL vytvořte tabulku databáze podle vzoru. Dále do tabulky se záznamy vložte dalších 5 vlastních záznamů. Tabulku databáze vyexportujte do formátu:

 • PDF
 • CSV
 • SQL

Vzor tabulky

inventarni_cislonazevmistnostdatum_porizenicenaspravuje
PC_2345počítačUVT119.1.202018000Sláma
PC_2346počítačUVT12.5.202025000Sláma
S_001serverserverovna11.10.201854000Havlík
S_003serverserverovna22.2.2013120000Havlík
T_221tiskárnakancelář5.6.201723000Švihálek

Příklad 1 – Vytvořte tabulku databáze v prostředí MySQL

Vaším úkolem bude vytvořit tabulku databáze, kterou sami navrhnete a naplníte záznamy (daty). Tabulku vytvoříte v systému MySQL a v tabulce, kterou si pro tyto účely vytvoříte. Databáze bude zpracovávat data z libovolného eshopu. Například:

 • eshop s oblečením
 • eshop s elektronikou
 • eshop s potravinami
 • eshop s jízdními koly

 • vytvořte ve vlastní databázi tabulku s názvem zbozi
 • v tabulce vytvořte 8 polí a 10 záznamů, například:
  • id
  • nazev_zbozi
  • znacka
  • dodavatel
  • cena
 • tabulku naplňte libovolnými daty
 • odevzdejte databázi a export databáze ve formátu PDF( SQL, CSV)

Příklad 1.1 – Vytvořte tabulku databáze v prostředí ACCESS

Vaším úkolem bude vytvořit tabulku databáze, kterou sami navrhnete a naplníte záznamy (daty). Tabulku vytvoříte v systému ACCESS a v tabulce, kterou si pro tyto účely vytvoříte. Databáze bude zpracovávat data z libovolného eshopu. Například:

 • eshop s oblečením
 • eshop s elektronikou
 • eshop s potravinami
 • eshop s jízdními koly

 • vytvořte ve vlastní databázi tabulku s názvem zbozi
 • v tabulce vytvořte 8 polí a 10 záznamů, například:
  • id
  • nazev_zbozi
  • znacka
  • dodavatel
  • cena
 • tabulku naplňte libovolnými daty
 • v tabulce vytvořte jednoduchý dotaz, který bude zobrazovat název zboží, značku a cenu zboží pro zboží s cenou větší než 1500,-, dotaz pojmenujte „cena“
 • v tabulce vytvořet jednoduchý dotaz, který bude zobrazovat název zboží a dodavatele zboží od jednoho konkétního dodavatele, dotaz pojmenujte „dodavatel“
 • databázi odevzdejte do prostředí Teams

Příklad 2 – Vytvořte databázi, dotazy, formulář

Vaším úkolem bude vytvořit databázi, která bude zpracovávat zajímavá data z běžného života. V databázi vytvořte tabulky a vložte potřebné záznamy (daty).

 • Databázi vytvoříte v DBMS ACCESS a v MySQL.
 • Databáze bude obsahovat minimálně 3 tabulky provázané relací.
 • Databáze bude obsahovat v hlavní tabulce minimálně 30 záznamů.
 • Hlavní tabulka databáze bude obsahovat minimálně 10 polí
 • V databázi vytvořte minimálně 5 dotazů, kde 2 dotazy jsou souhrny.
 • V databázi vytvořte formulář, který bude sloužit k zobrazení dat, přechody na záznamy, přechod na první a poslední záznam, tlačítko pro odstraněná záznamu, tlačítko pro přidání záznamu, tlačítka pro zobrazení všech dotazů
 • Tabulky databáze současně vytvořte v DBMS MySQL
  • odevzdejte export tabulek ve formátu SQL, CSV, PDF, Excel
  • vytvořte dotazy pomocí jazyka SQL a data z dotazů vyexportujte do SQL souborů
 • Pracujte ve skupinách a rozdělte si práci mezi sebou.
 • Využívejte otevřená data na internetu – například na stránkách Českého statistického úřadu

Příklad 3 – Návrh databáze

Navrhněte databázi v systému ACCESS podle obrázku. Tabulku provažte pomocí relací s využitím referenční integrity.

 1. Hlavní tabulka AUTA bude obsahovat minimálně 5 záznamů.
 2. Tabulka ZAKAZNICI bude obsahovat minimálně 3 záznamy.
 3. Tabulka OPRAVY bude obsahovat minimálně 3 záznamy.

Vytvořte:

 • 3 dotazy
 • jednoduchý formulář pro vkládání a mazání dat a pro pohyb mezi daty

Příklad 4 – Výběrové dotazy

 1. V databázi ŠKOLA.ACCDB vytvořte výběrový dotaz, který vybere pouze žáky, kteří se narodili v roce 1999 nebo v roce 2000. Dotaz pojmenujte NAROZENI.
 2. V databázi ŠKOLA.ACCDB vytvořte výběrový dotaz, který vybere pouze všechny muže, sloupec POHLAVI nezobrazujte. Dotaz pojmenuj MUZI.
 3. V databázi ŠKOLA.ACCDB vytvořte výběrový dotaz, který vybere pouze všechny žáky mužského pohlaví, kteří se narodili v Praze. Sloupec POHLAVI nezobrazujte. Dotaz pojmenuj PRAHA. Kolik záznamů dotaz zobrazí?
 4. V databázi ŠKOLA.ACCDB vytvořte výběrový dotaz, který vybere pouze všechny žáky, kteří mají příjmení Sláma a Petr. Dotaz pojmenuj SLAMA_PETR. Kolik záznamů dotaz zobrazí?

Soubor – ZDE

Příklad 5 – relace

 1. Do nové databáze naimportujte tabulku AUTA.XLSX. Tabulku pojmenujte AUTA a databázi pojmenujte RELACE.
 2. Vytvořte novou tabulku s názvem KRAJE, která bude obsahovat sloupce:
  1. NAZEV_KRAJ
  2. ZKRATKA

Jako primární klíč bude určeno pole ZKRATKA.

 • Naplňte tabulku daty – zapište všechny kraje ČR. Při práci využijte volných zdrojů na internetu.
 • V tabulce AUTA vytvořte nové pole s názvem KRAJ.
 • Vytvořte relaci 1:N mezi polem KRAJ z tabulky AUTA a mezi polem ZKRATKA z tabulky KRAJE.

Do tabulky  AUTA vložte nové údaje do jednotlivých záznamů, týkající se kraje, kde byl zapsán automobil. Pozměňte pouze 10 záznamů.

Příklad 6 – formuláře

Ze souboru skola.xlsx vytvořte v prostředí Access databázi a v vytvořte:

 1. formulář pomocí modulu Návrh formuláře. Do formuláře vložte všechna pole. Upravte zarovnání a vložte obrázek (obrazek.png)
 2. vytvořte dotaz, který zobrazí:
  • Jména a příjmení mužů, kteří se narodili v Novém Městě na Moravě
  • Všechny ženy, které se narodily v roce 2006
  • jeden vlastní dotaz
 3. vytvořte relaci pole trida (v původní tabulce toto pole vytvořte) s polem zkratka_tridy, které bude v nové tabulce s názvem tridy. Tabulka tridy bude obsahovat pole:
  • zkratka_tridy
  • rocnik
  • tridni_ucitel
obrazek.png

Příklad 7 – Souhrnný příklad – databáze

Vytvořte vlastní databázi v prostředí MS ACCESS. Databáze bude zpracovávat data z vybrané oblasti do tabulky databáze, dále bude obsahovat několik dotazů a přehledný formulář.

Parametry databáze:

 • Databáze bude obsahovat minimálně 3 tabulky provázené relací a s referenční integritou.
 • Jedna tabulka bude hlavní, ostatní tabulky budou poskytovat data hlavní tabulce.
  • Příkladem hlavní tabulky u databáze žáků je tabulka s evidencí žáků a vedlejší tabulky jsou například tabulky s kraji (provázané s krajem v tabulce žáků) a třídy
 • Hlavní tabulka bude obsahovat minimálně 10 záznamů a 10 polí.
 • V databázi vytvořte minimálně 5 složitějších dotazů.
 • V databázi vytvořte formulář, pomocí kterého budete přidávat, mazat měnit data v tabulce. Formulář bude obsahovat tlačítka:
  • pro přidání záznamu
  • pro mazání záznamu
  • pro přechod na první záznam
  • pro přechod na poslední záznam
 • Odevzdejte databázi ve formátu accdb, dále export hlavní tabulky do XLS a do PDF.

Klíčové poznámky:

 • Zpracovávejte taková data, která jsou Vám srozumitelná.
 • Téma databáze si předem zamluvte, musí být ve třídě jedinečné.
 • Pokud něco nevíte, komunikujte přes chat s učitelem.
 • Všechny části práce jsem společně procvičovali.

Příklad 8 – Seminární práce

Vytvořte vlastní databázi v prostředí MS ACCESS. Databáze bude zpracovávat data z vybrané oblasti v tabulkách, dále bude obsahovat několik dotazů a přehledný formulář.

Příklady databází:

 • databáze knihovny
 • databáze eshopu
 • databáze závodníků
 • databáze dopravních přestupků
 • databáze pacientů
 • databáze školní jídelny
 • …..

Parametry seminární práce:

 • Databáze bude obsahovat minimálně 3 tabulky provázené relací a s referenční integritou.
 • Jedna tabulka bude hlavní, ostatní tabulky budou poskytovat data hlavní tabulce.
  • Příkladem hlavní tabulky u databáze žáků je tabulka s evidencí žáků a vedlejší tabulky jsou například tabulky s kraji (provázané s krajem v tabulce žáků) a třídy
 • Hlavní tabulka bude obsahovat minimálně 10 záznamů a 10 polí.
 • V databázi vytvořte minimálně 5 složitějších dotazů.
  • výběrový dotaz
  • odstraňovací dotaz
  • aktualizační dotaz
 • V databázi vytvořte formulář, pomocí kterého budete přidávat, mazat měnit data v tabulce. Formulář bude obsahovat tlačítka:
  • pro přidání záznamu
  • pro mazání záznamu
  • pro přechod na první záznam
  • pro přechod na poslední záznam
 • Odevzdejte databázi ve formátu accdb.