Program

14:00–14:15 Zahájení na krajských pracovištích (uvítání účastníků, sdělení harmonogramu a průběhu akce) 
14:15–14:35 Zahájení DIGI roadshow, se vstupním příspěvkem: „Jak šel čas: od T602 k AI“ vystoupí Ondřej Neumajer
14:35–17:25 Workshopy a sdílení příkladů dobré praxe na jednotlivých krajských pracovištích NPI (podrobný program)
17:25–18:00 Závěr, diskuze 

Program krajského pracoviště

14,35 – 14,40 Mgr. Miroslav Pospíšil, inspektor ČŠI

14,40 – 14,55 Ing. Petr Nepustil

14,55 – 15,30 Mgr. Miroslav Sláma

15,30 – 16,15 Mgr. Nikola Kudrnáčová

16,15 – 16,30 PŘESTÁVKA

16,30 – 17,00 Mgr. Hana Hyksová

17,00 – 17,30 Mgr. Kateřina Appleová

17,30 – 18,00 Diskuse, závěr


Vizualizace online dat v prostředí MS EXCEL a POWER BI

Tvorba databáze, dotazů, formulářů a sestav v prostředí MS ACCESS

Co je to databáze?

Definujte pojem „databáze“.

Příkladem informačního systému, který pracuje s databází je například školní knihovna. Podívejte se na stránky jednoduché knihovny https://www.ucimeseit.cz/informacni_systemy a vysvětlete si jednotlivé funkce. Jméno je : admin, heslo :admin.

Jaké informace mohou být uloženy v databázi?

 • texty
 • čísla
 • datum a čas
 • obrázky (odkazy na obrázky)
 • odkazy na videa a zvuky
 • geografická data – GPS, mapová data
 • logy
 • ….

Jaké základní objekty tvoří databázi?

 • tabulka
 • dotaz
 • formulář
 • sestava

Příklad školní knihovny

Jaké pole bude například obsahovat databáze školní knihovny?

 • ID knihy
 • název knihy
 • autor
 • žánr
 • vydavatelství
 • rok vydání
 • cena
 • datum pořízení
 • dostupnost – zda je kniha vypůjčena/není vypújčena
 • počet
 • ….

Pokud budeme pracovat se žáky prvního stupně, lze vytvořit jednoduchou tabulku na papír, kde žáci vyplní jednotlivá pole při návštěvě knihovny. Tato jednodušší struktura bude lépe pochopitelná, lze přidat ilustrace nebo obrázky ke knihám, což by mohlo zvýšit jejich zájem a usnadnit jim identifikaci knih.

 • Vytvořte strukturu tabulky s jednotlivými poli.
  • ID
  • kod_knihy
  • nazev_knihy
  • autor
  • pocet
  • zanr
  • cas_vlozeni
  • cena
  • medium
 • Vožte si zkušebně 3 záznamy.
 • Naimportujte si tabulku s již zapsanými daty.
 • Zkontrolujte naimportovaná data ze souboru .CSV.
 • Vytvořte několik výběrových dotazů.
 • Vytvořte jednoduchý formulář s ovládacími tlačítky.
 • Vytvořte jednoduchou sestavu.

Získávání dat a vizualizace dat v prostředí tabulkového editoru EXCEL

Co jsou to data?

Data jsou vlastnosti objektů, která jsou reprezentována nějakými znaky, obrázky, grafy.

Pokud datům rozumíme, můžeme je pokládat za informace. Data bývají často zaznamenávána a interpretována digitálně.

Jak mohu znázornt (vizualizovat) data?

Data zapisujeme nejčastěji do tabulky (kvůli přehlednosti) a znázorňujeme je často pomocí grafů v různých programech.

 • Získej data z obrázku

 • Vizualizuj data pomocí doplňku Excel – People Graph
 • Vizualizuj data pomocí 3D map

Získání dat ze senzorů

Co to jsou senzory?

Senzory jsou jakési „speciální smysly“ pro stroje nebo zařízení. Představ si je jako malé čidlo nebo něco podobného, co pomáhá zařízením „vidět“ nebo „cítit“ svět kolem sebe. Senzory jsou jako oči, nos nebo uši pro roboty nebo jiná elektronická zařízení.

Například, když používáš mobilní telefon a dotýkáš se obrazovky, tak tam je senzor, který cítí, kde přesně tlačíš. Nebo když používáš digitální fotoaparát, senzory v něm zachytí světlo a pomáhají vytvořit krásné fotky.

Jaké druhy senzorů mohou být?

 • senzory teploty
 • senzory osvětlení
 • senzory tlaku
 • akcelerometry – měří zrychlení
 • senzory pohybu
 • senzory vlhkosti
 • senzory biologických signálů – tep, …
 • Zobraz si některá data ze senzorů
 • Vizualizujte data ze senzorů v prostředí Microsoft Excel a s pomocí doplňku Data Streamer

Jaké druhy senzorů mohou být?