Výhody distanční výuky

 • zvyšuje se digitální gramotnost žáků
 • zvyšuje se digitální kompetence učitelů – projeví se to i ve výuce

Rizika distanční výuky

 • ztráta motivace
 • nedostatek pohybu
 • ztráta režimu

Co jsme zjistili

 • značné rozdíly v materiálním vybavení žáků
 • některé školy nebyly vůbec na distanční výuku připravěny
 • chybělo materiální vybavení škol
 • v některých rodinách chyběla podpora a i mameriální zázemí

Počáteční chyby v distanční výuce

 • mnohost platforem
 • na 1. stupni – potřebný kontakt s žáky, žáci v 1. třídách neumí číst, vše se přeneslo a rodiče,…
 • praktické vyučování na odborných školách
 • výuka robotů na ZŠ a SŠ

Nějaké výstupy z ČŠI

Postavení SYPO

Nějaké výstřižky z online diskusí – kaplan a spol….

Distanční výuka jako příležitost – vzdělávací trendy které uspíšila distanční výuka (zdroj)

 •  kde v prezenční výuce nedokážeme uplatnit personalizovaný přístup, může pomoci forma online
 • vzdálená spolupráce v reálním čase
 • elektronické tabule

Bezpečnost

Může jít o komiks notebook

Jak se nezbláznit z online výuky

https://docs.google.com/presentation/d/1XViMqcbxrfLxJmj7ZZSniuhMglOhGVf-OU7RHuSqqJ4/edit?fbclid=IwAR3F8OW7ZPO_PllsO5aVQooguXwpTzsZEeEAFxqlETo88KX-qjifRGblTWE#slide=id.gbc8e29ce2a_0_0