H1 – Dokážete popsat smysl následujících obrázků?

H2 – Dokážete popsat smysl následujícího reklamního sdělení?

Obrázek byl zveřejněn ve skupině https://www.facebook.com/groups/IThuumor/

H3 – Dokážeš popsat smysl následujícího obrázku?

H4 – Můžeš popsat smysl sdělení následujícího obrázku?