Internet je globální a veřejně přístupná počítačová síť, která je tvořena propojením velkého množství koncových zařízení, propojovacích prvků a serverů.

Mezi koncová zařízení zařazujeme například stolní počítač, notebook, tablet, server, MP3, TV, chytrý telefon, PDA,.. 

Předchůdcem dnešního Internetu byl ARPANET (1969) – první velká počítačová síť, spojující univerzitní počítače v různých částech USA. Síť je decentralizovaná a funguje na základě přepojování paketů (Paket je malý kousek dat s informací o cíli doručení). Pakety mohou putovat různými cestami, jsou přepínány pomocí routerů. Aby bylo možno využívat velké množství služeb různými zařízeními, jsou zavedeny internetové standardy – pravidla komunikace.

Výhody Internetu

 • sdílení informací a zdrojů
 • komunikace
 • internetová telefonie (VoIP5)
 • vzdálená správa a dohled 

ISP – Internet service provider

Připojoval internetového připojení. Kromě fyzického připojení může poskytovat:

 • WEB hosting – prostor pro WWW stránky a jejich správa
 • FTP hosting – prostor pro ukládání souborů
 • Cloud Computing – cloudové služby – email, kalendáře, datová úložiště,…
 • E – mail

Služby Internetu

 • WWW
 • E-mail
 • streamování hudby a videa
 • hraní online her
 • instant messaging
 • VoIP

Síťový port (číslo od 1 – 65 535) slouží k rozlišení, jaká data patří k příslušnému procesu – aplikaci. Například pro http se používá port 80.

IP adresa –číslo, které jednoznačně identifikuje zařízení v síti. Používáme dvě verze IPv4 (32 bitové číslo) a IPv6 (128 bitové číslo). Ipv4 se zapisuje dekadicky (192.168.87.45) a Ipv6 v šestnáctkové soustavě (506:ac8:56:4fa:5……..)

Mac adresa – identifikátor síťového rozhraní (síťové karty). Má 48 bitů a zapisuje se jako šestice dvouciferných šestnáctkových čísel ( 5c-51-4f-82-2b-1a).

Data se v Internetu šíří nespojitě a to po malých částech – paketech. Paket obsahuje data uživatele, zdrojovou a cílovou adresu, informaci o pořadí a kontrolní součet

Rychlosti Internetu

Mluvíme o šířce pásma, která je vyjádřena jako množství bitů, přenesených za sekundu. Příklady některých hodnot:

LAN: 1 Gbit/s

WIFI: 100 Mbit/s, 10 Mbit/s (teoreticky až 600 Mbit/s[1])

USB: 5 Gbit/s

BlueTooth: 24 Mbit/s

Možnosti připojení k Internetu

 • pevnou linkou (metalické kabely, optické kabely)
 • bezdrátovou technologií (WIFI)
 • satelitním připojením
 • telefonní linkou
třída1.bajtmaska
A0 – 127255.0.0.0
B128 – 191255.255.0
C192 – 223255.255.255.0
D224 – 239255.255.255.255
E240 – 255

 https://ucimeseit.cz/zak-2/prace-s-internetem/