Cv.1 Výpis textu

Na displeji Microbitu zobrazte text „AHOJ“.

Cv.1.1 Postupné Zobrazování diod

Na displeji Microbitu postupně rozsvěcujte a zhasínejte diody nejdříve ve vodorovném směru, později okolo celého displeje.

Řešení

Cv.2 Postupný výpis textu po písmenech

Na displeji Microbitu postupně zobrazte písmena Vašeho jména.

Řešení

Cv.3 Postupně vypište čísla od 0 do 9

Na displeji Microbitu postupně zobrazte čísla od 0 do 9, využijte blok opakuj.

Řešení

Cv.4 Zobrazte na displeji první písmeno Vašeho jména

Pro zkušené:

  • S pomocí cyklů zkraťte kód.
  • Písmeno vykreslujte stále dokola.

Cv.5 Zobrazte pomocí tlačítek libovolné ikony

Pomocí tlačítek A, B, A+B libovolné ikony. Přepínejte mezi tlačítky.

Cv.6 Zobrazte pomocí tlačítka teplotu okolního prostředí

Cv.7 Naprogramujte tlačítko na počítání lidí v obchodě

Při zmáčknutí tlačítka A dojde k zobrazení aktuálního počtu lidí v obchodě.

Pro zkušené:

  • Využijte proměnné.
  • Při zmáčknutí druhého tlačítka se zmenší počet o 1 – zákazník odchází z obchodu.

Řešení

Cv.7 Komunikace Microbitů


Cv.9 Microbit a rádio

Zobrazte na prvním Microbitu náhodné číslo od 3 do 8. Toto číslo se současně zobrazí na na druhém Microbitu.

Cv.9 Microbit a rádio 2

Zobrazte na prvním Microbitu náhodné číslo od 3 do 8. Pokud bude číslo menší než 6, zobrazí se na druhém Microbitu ikona „duch“

Cv.9 Microbit a hudba

Vytvořte na Microbitu s pomocí bloků „Hudba“ písničku Ovčáci čtveráci.

Cv.8 Funkce a funkce s parametrem

Vytvořte a popište funkce podle obrázku.