cvičeníodkazpoznámka
C1OS doplňovačkaZDE
C2Zařaď HW a SW do správné skupinyZDE
C3Loga operačních systémůZDE
C4Test z tématu Operační systémyZDETest je anonymní, můžete testovat vícekrát

CV1 Pracovní list – operační systémy

Na svém počítači zjisti následující informace. Vše zapisuj do textového dokumentu Word (využívej stylů, nadpisů, odstavců, …). Dokument bude obsahovat nadpis „Operační systém“ a pod nadpisem bude vložen krátký odstavec o operačních systémech – co je OS, rozdělení, hlavní funkce.

Dále do dokumentu zapište následující informace, které zjistíte ze svého domácího počítače. Zapisuj otázky a odpovědi celou větou.

 • Operační systém počítače (přesný název a verzi). Využij příkaz Winver a do dokumentu vlož screen z Winver.
 • Název počítače a typ systému (32 bitový/64 bitový systém).
 • Velikost nainstalované operační paměti počítače.
 • Kapacitu pevného disku počítače. Kolik volné kapacity ti zbývá? Vložte do dokumentu screen.
 • Antivirový program nainstalovaný ve Vašem počítači

CV2 Kódování a šifrování dat

Pomocí Vigenérovy šifry zašifrujte jednoduchý text. Před samotným šifrováním navštivte www stránku https://pracesdaty.zcu.cz/index.php/resime-problemy/11-resime-priklad-1 a zkuste si zašifrovat jednoduché slovo microbit.

Postup při šifrování:

 • vložte slovo do políčka Text zprávy
 • vložte šifrovací klíč do políčka Klíč, jako klíč vložte slovo sifrujeme
 • vyberte první písmeno z textu (M)
 • vyberte první písmeno klíče(S)
 • na průsečíku sloupce a řádku vyhledáte písmeno (E)
 • klikněte na tlačítko Šifruj (první zašifrované písmeno se ti zapíše)
 • pokračujte takto dalšími písmeny

Pokud je klíč kratší než slovo, pokračujte v klíči od začátku!

Pro lepší pochopení můžete nastudovat i z videa:

Podle uvedených postupů zašifrujte další Vámi zvolená slova – zvolte minimálně 5 slov. Vše zapište do textového souboru DOCX a odevzdejte.

CV3 Kódování a šifrování dat

V programu Word zapište jednotlivé převody a vložte příslušné tabulky a znaky.

 • Pomocí tabulky ASCII zakódujte následující slova: kopretina, kapradina
 • Pomocí Morseovy abecedy zakódujte následující text: “ Sifrujeme texty“
 • Pomocí Velkého polského kříže zakóduj text: „Šifrovací klíč“. Diakritiku v textu ignorujte.
 • Pomocí následující tabulky rozkódujte následující znaky:

13, 11, 14, 34, 44, 51, 25, 51, 25, 53, 41, 51, 32, 11, 55, 51, 22

 • Pomocí Vigenérovy šifry zašifruj následující text: „Vigenère byl kryptograf“. Klíčem bude slovo“francie„.
 • Pomocí Vigenérovy tabulky rozšifruj následující text – ZRQDZJHDXQ. Klíč je „prekladatel„.
 • Nepovinný úkol. Vymysli si vlastní kódovací systém a zakóduj nějaké slovo. Abychom mohli tvé slovo rozkódovat, použití tvého kódovacího systému vysvětli.

CV4 Šifrování – vlastní šifrovací algoritmus

Zašifruj slovo „zelva“ pomocí šifrovacího algoritmu v následujícím obrázku.

Šifrovací tabulka Katky Lapáčkové

CV5 Operační systém – ověření uživatele

Napiš pod sebe způsoby ověření uživatele od nejméně bezpečného po nejbezpečnější.

 1. gestem
 2. bez hesla
 3. PINem
 4. otiskem prstu
 5. heslem
 6. rozpoznáním obličeje

Úkol byl převzat z učebnice Základy informatiky pro 1. stupeň základní školy

CV6 Operační systém – systémové informace

Ovládací panely operačního systému Windows mají nástroj, kterým lze zjistit systémové informace počítače.

Příklad výpisu

Zjistěte následující informace:

 1. Operační systém
 2. Výrobce počítače
 3. Procesor
 4. Druh počítače (stolní, notebook, tablet, …)
 5. Velikost operační paměti RAM