Možné příklady k procvičování

 1. Výpočet průměrné známky z pěti vyučovacích předmětů.
 2. Výpočet průměrné rychlosti z pěti měření.
 3. Výpočet dráhy ze zadané rychlosti a času.
 4. Výpočet času ze zadané rychlosti a dráhy.
 5. Výpočet hustoty ze zadaného objemu a hmotnosti.
 6. Převody jednotek délky (min 3 převody – například metry na km, dm, cm).
 7. Výpočet síly z hmotnosti a gravitačního zrychlení.
 8. Převody jednotek času (min 3 převody – například dny na hodiny, minuty, sekundy).
 9. Výpočet DPH z ceny zboží. DPH – daň z přidané hodnoty, je daň, která je stanovena na zboží a má nejčastěji hodnotu 21%.
 10. Výpočet tlaku a tlakové síly.
 11. Výpočet hydrostatického tlaku ze zadané hustoty, hloubky a gravitačního zrychlení.
 12. Převody jednotek tlaku (min 3 převody – například Pa na hPa, kPa, MPa).
 13. Výpočet celkové ceny nákupu pěti položek v eshopu s elektronikou.
 14. Výpočet objemu válce
 15. Výpočet objemu krychle

Příklad 0 – jednoduchá kalkulačka

Vytvořte skript v PHP podle vzoru na http://ucimeseit.cz/slama/2023_2024/19.10.2023

Skript bude počítat součty, rozíly, součiny a podíly podle hodnot, které mu uživatel zadá do formuláře.

Základ skriptu najdete ve zdroji.

Příklad 1 – Radar – Jednoduchá podmínka

Vytvořte WWW stránku s PHP skriptem, který bude vyhodnocovat jednoduchou podmínku pomocí IF.

WWW stránka bude obsahovat:

 • nadpis „RADAR“
 • vodorovnou čáru
 • barevné pozadí pomocí stylu
 • šířku stránky 1500px a automatické okraje vlevo a vpravo
 • PHP skript
  • Pokud ve skriptu zadáte rychlost větší než 50 Km/hod, vypíše se „Překročili jste dovolenou rychlost„, pokud bude rychlost menší nebo rovno 50 Km/hod, vypíše se na obrazovce „Dodržujete povolenou rychlost“.

Příklad vyřešte bez použití formuláře a s použitím formuláře (uživatel sám zadává data.

Odkaz na WWW stránku odevzdejte do Teams.

Příklad 2 – Třída – Jednoduchá podmínka

Vytvořte WWW stránku s PHP skriptem, který bude vyhodnocovat jednoduchou podmínku pomocí IF.

WWW stránka bude obsahovat:

 • nadpis „TŘÍDA“
 • vodorovnou čáru
 • barevné pozadí pomocí stylu
 • šířku stránky 1500px a automatické okraje vlevo a vpravo
 • jednoduchý formulář kde budete zadávat zkratku třídy(například 8.A, 7.C, 6.C,…)
 • PHP skript
  • Pokud ve skriptu uživatel zapíše 8.A, vypíše se jméno třídní učitelky 8.A, pokud uživatel zapíše 7.C, vypíše se jméno třídní učitelky 7.C, pokud uživatel zapíše 8.A, vypíše se jméno třídní učitelky 8.A,pokud zadá jakoukoliv jinou třídu, vypíše se „Třídní učitel nenalezen“.

Příklad vyřešte s použitím formuláře, kde uživatel sám zadává vlastní data. Pod formulář zapište uživatelovi nápovědu názvů tříd.

Odkaz na WWW stránku odevzdejte do Teams.

Příklad 3 – Procvičování

https://learningapps.org/display?v=p97kjz0yc21

Příklad 4 – Proměnné, funkce

Perseverance (česky Vytrvalost) je vozítko, které je součástí mise Mars 2020 americké agentury NASA. Má sedm vědeckých přístrojů, které budou zkoumat povrch Marsu (Wikipedia). NASA’s Mars Exploration Program

Vaším úkolem je vytvořit WWW stránky vozítka Perseverence s příslušnými PHP skripty.

Zjistěte jak daleko je od Země planeta Mars a jakou vzdálenost musela nosná raketa s vozítkem urazit, než se vozítko dostalo na Mars? Je vzdálenost Země od Marsu vždy stejná? Pokud ne, uvádějte minimální vzdálenost, maximální vzdálenost a průměrnou vzdálenost

 1. Vytvořte program, který bude převádět míle na Km.
 2. Vytvořte program, který bude počítat, jak dlouho to signálu trvá, než z Marsu dorazí na planetu Zemi (lze využít pro jiné planety).
 3. Vytvoř program, který bude převádět °C na °F(Fahrenheita).

Všechny skripty vlož do WWW stránky, naformátuj pomocí CSS, vlož obrázky a podobně.

odkaz

Příklad 4.1 – Výpočet BMI

Vytvořte v PHP skript, který bude počítat BMI – Body Mass Index.

Ve skriptu vytvořte větvení, které vyhodnotí BMI podle následující tabulky:

Příklad 4.2 – Výpočet DPH a ceny s DPH

Vytvořte PHP skrip, který bude počítat DPH ze zadaného zboží a celkovou cenu zboží s DPH.

Zákazník si do formuláře zadá cenu zboží bez DPH a po odeslání se zobrazí DPH a dále cena s DPH.

Pro zjednodušení počítejte DPH jako 15% z ceny zboží.

WWW stránku vhodně naformátujte a odkaz odevzdejte na Teams.

Příklad 4.3 – Výpočet fyzikálního vzorce

Vytvořte vlastní PHP skrip, který bude počítat libovolný fyzikální výpočet. Z WWW stránky bude zřejmé o jaký výpočet se jedná, stránku doplňte o jednoduchý popis a vzorec.

Uživatel bude pomocí formuláře zadávat proměnné ve vzorci a po odeslání se vzorec vypočítá.

WWW stránku vhodně naformátujte a odkaz odevzdejte na Teams.

Příklad 4.4 – Drobné příklady na opakování

1. Naprogramujte PHP skript, který bude ze zadaných hodnot do formuláře (hmotnost a objem) počítat hustotu látky

2. Naprogramujte PHP skript který bude vypisovat text, zadaný uživatelem do políčka formuláře

3. Naprogramujte PHP skript, který bude převádět koruny na dolary. Uživatel bude koruny zadávat do formuláře.

4. Naprogramujte skript, který bude počítat cenu za spotřebovanou elektřinu. Uvažujte, že cena hodiny práce na počítači bude 2,50 Kč. Uživatel bude zadávat počet hodin.

5. Naprogramujte PHP skript, který vypíše 100 x větu „Programování je krásné“.

6. Naprogramujte PHP skript, který bude po zadání hodnoty a odeslání, měnit barvu pozadí www stránky. Hodnotu bude zadávat uživatel do formuláře.

7. Naprogramujte PHP skript, který bude převádět kilogramy na gramy. Hodnotu v kilogramech bude zadávat uživatel do formuláře.

8. Naprogramujte skript, který bude měnit obrázek měny na stránce podle zadání uživatele. Pokud zadá „dolar“, zobrazí se obrázek dolaru, pokud zadá „libra“, zobrazí se obrázek libry a podobně.

Příklad 5 – cyklus while, do-while (převody jednotek)

Vytvořte WWW stránky s PHP skriptem, které budou zobrazovat teplotu ve °C a převedenou teplotu ve °F. Teplotu ve °C zadá uživatel do formuláře.

Stránka bude zobrazovat:

 • teplotu ve °C
 • převedenou teplotu ve °F
 • dalších 100 teplot, jejichž hodnota se bude zvyšovat vždy o 1 stupeň. Využijte cyklus DO-WHILE.

Uvědomte si, že vzorec pro převod °C na °F je:

℉ =℃ * 1.8+ 32

Příklad převodu:

Převeďte 10°C na °F.

°F=10*1.8+32=50°F

Stránky s příkladem jsou ZDE

Příklad 6 – Výpočet čtverce a nákres čtverce v prostředí SCRATCH

Vytvořte PHP skript, který bude počítat obsah čtverce a jeho obvod. Současně vytvořte v prostředí SCRATCH program, který po stisknutí libovolné klávesy nakreslí čtverec.

PHP skript

 • PHP skript bude obsahovat
  • nadpis „Obsah a obvod čtverce“
  • vstupní pole formuláře pro zadání velikosti strany v centimetrech
  • po odeslání se vypíše věta „Obsah čtverce je ……, obvod čtverce je …….. .
  • Na stránce v textu dále budou některé informace o čtverci a kde se ve Vašem okolí setkáte se čtvercem – připojte vlastní fotografie.

Scratch

 • Scratch
  • v prostředí Scratch vložte libovolnou postavu
  • v blocích naprogramujte program, který nakreslí libovolný čtverec
  • program nasdílejte

Příklad 7 – vytváříme komiksy

Vytvořte zábavný komix v prostředí pixton na téma PHP. Vyberte si libovolné téma:

 • proměnná
 • pole
 • náhodné číslo
 • početní operace
 • operátory
 • větvení programu
 • a spoustu dalších

Po přístup do Vaší třídy využijte například odkaz https://join.pixton.com/7y6mt a hlaste se školním účtem Office 365. Jako vzor může posloužit například následující komiks o funkcích v PHP Funkce v PHP (pixton.com).

Příklad 7 – pracovní list

Vypracujte pracovní list podle zadání. Vše zapisujte do pracovního listu ve Wordu. Ověřujte si řešení na replit.com.

Příklad 8 – rezervační formulář cestovní kanceláře

Vytvořte WWW stránku cestovní kanceláře, která bude obsahovat objednávkový formulář dovolené. Jako vzor Vám může sloužit následující obrázek:

Formulare

Samozřejmě si vyberte různé destinace, doplňkové služby a podobně. Po odeslání formuláře se vypíší hodnoty, které si uživatel zájezdu zadal. WWW stránku samozřejmě graficky upravte, přidejte obrázek, styly, zarovnání a podobně.

Na vzorový formulář se můžete podívat ZDE

Příklad 9 – formulář e-shopu

Vytvořte objednávkový formulář libovolného e-shopu. V nadpisu stránky bude název e-shopu. Pokud vám vyjde čas, vše upravte pomocí stylů. Jako povinné pole bude formulář obsahovat:

 • jméno zákazníka
 • adresu zákazníka
 • vybrané zboží – zákazník bude vybírat z rozevíracího seznamu alespoň pěti položek
 • výběr z pole „přepínač“ – zákazník bude vybírat z pole typu „radio“
 • výběr ze zaškrtávacího pole (check boxu)

Formulář se bude posílat do nového souboru, kde se vypíše:

 • jméno zákazníka
 • adresa zákazníka
 • co si vybral za zboží
 • výstup z přepínače
 • výstup ze zaškrtávacího pole

Soubor se bude jmenovat nazvem vaseho obchodu.php. Skript, který bude data z formuláře zpracovávat se tedy bude například jmenovat papirnictvi.php. Odevzdejte odkaz na Váš soubor s formulářem.

Příklad 10 – Hydrostatický tlak a funkce

Vytvořte PHP skript, který bude počítat hydrostatický tlak ve vodě v různých hloubkách. Na stránce bude vygenerovaný obrázek umělou inteligencí (například Chat GPT), který bude vyjadřovat obsah stránky.

Kroky pro vytvoření skriptu:

 • PHP skript za použití HTML a CSS. stránka bude obsahovat nadpis a jednoduchou teorii o hydrostatickém tlaku, včetně vzorce pro výpočet.
 • Formulář pro zadání hloubky: Vytvořte formulář, kde uživatel může zadat hloubku.
 • Vstupní kontrola: Zkontrolujte, zda uživatel zadal platné celé kladné číslo. Pokud ne, zobrazte chybovou zprávu – dobrovolná část.
 • Výpočet hydrostatického tlaku.
 • Výpis výsledku: Zobrazte výsledek celou větou i s jednotkou.

Dobrovolně – Vytvořte skript za použití funkce

Odevzdejte odkaz na stránku se skriptem (na stránce ucimeseit.cz) a samotný skript.