Možné příklady k procvičování

 1. Výpočet průměrné známky z pěti vyučovacích předmětů.
 2. Výpočet průměrné rychlosti z pěti měření.
 3. Výpočet dráhy ze zadané rychlosti a času.
 4. Výpočet času ze zadané rychlosti a dráhy.
 5. Výpočet hustoty ze zadaného objemu a hmotnosti.
 6. Převody jednotek délky (min 3 převody – například metry na km, dm, cm).
 7. Výpočet síly z hmotnosti a gravitačního zrychlení.
 8. Převody jednotek času (min 3 převody – například dny na hodiny, minuty, sekundy).
 9. Výpočet DPH z ceny zboží. DPH – daň z přidané hodnoty, je daň, která je stanovena na zboží a má nejčastěji hodnotu 21%.
 10. Výpočet tlaku a tlakové síly.
 11. Výpočet hydrostatického tlaku ze zadané hustoty, hloubky a gravitačního zrychlení.
 12. Převody jednotek tlaku (min 3 převody – například Pa na hPa, kPa, MPa).
 13. Výpočet celkové ceny nákupu pěti položek v eshopu s elektronikou.
 14. Výpočet objemu válce
 15. Výpočet objemu krychle

Příklad 1 – Radar – Jednoduchá podmínka

Vytvořte WWW stránku s PHP skriptem, který bude vyhodnocovat jednoduchou podmínku pomocí IF.

WWW stránka bude obsahovat:

 • nadpis „RADAR“
 • vodorovnou čáru
 • barevné pozadí pomocí stylu
 • šířku stránky 1500px a automatické okraje vlevo a vpravo
 • PHP skript
  • Pokud ve skriptu zadáte rychlost větší než 50 Km/hod, vypíše se „Překročili jste dovolenou rychlost„, pokud bude rychlost menší nebo rovno 50 Km/hod, vypíše se na obrazovce „Dodržujete povolenou rychlost“.

Příklad vyřešte bez použití formuláře a s použitím formuláře (uživatel sám zadává data.

Odkaz na WWW stránku odevzdejte do Teams.

Příklad 2 – Třída – Jednoduchá podmínka

Vytvořte WWW stránku s PHP skriptem, který bude vyhodnocovat jednoduchou podmínku pomocí IF.

WWW stránka bude obsahovat:

 • nadpis „TŘÍDA“
 • vodorovnou čáru
 • barevné pozadí pomocí stylu
 • šířku stránky 1500px a automatické okraje vlevo a vpravo
 • jednoduchý formulář kde budete zadávat zkratku třídy(například 8.A, 7.C, 6.C,…)
 • PHP skript
  • Pokud ve skriptu uživatel zapíše 8.A, vypíše se jméno třídní učitelky 8.A, pokud uživatel zapíše 7.C, vypíše se jméno třídní učitelky 7.C, pokud uživatel zapíše 8.A, vypíše se jméno třídní učitelky 8.A,pokud zadá jakoukoliv jinou třídu, vypíše se „Třídní učitel nenalezen“.

Příklad vyřešte s použitím formuláře, kde uživatel sám zadává vlastní data. Pod formulář zapište uživatelovi nápovědu názvů tříd.

Odkaz na WWW stránku odevzdejte do Teams.

Příklad 3 – Procvičování

https://learningapps.org/display?v=p97kjz0yc21

Příklad 4 – Proměnné, funkce

Perseverance (česky Vytrvalost) je vozítko, které je součástí mise Mars 2020 americké agentury NASA. Má sedm vědeckých přístrojů, které budou zkoumat povrch Marsu (Wikipedia). NASA’s Mars Exploration Program

Vaším úkolem je vytvořit WWW stránky vozítka Perseverence s příslušnými PHP skripty.

Zjistěte jak daleko je od Země planeta Mars a jakou vzdálenost musela nosná raketa s vozítkem urazit, než se vozítko dostalo na Mars? Je vzdálenost Země od Marsu vždy stejná? Pokud ne, uvádějte minimální vzdálenost, maximální vzdálenost a průměrnou vzdálenost

 1. Vytvořte program, který bude převádět míle na Km.
 2. Vytvořte program, který bude počítat, jak dlouho to signálu trvá, než z Marsu dorazí na planetu Zemi (lze využít pro jiné planety).
 3. Vytvoř program, který bude převádět °C na °F(Fahrenheita).

Všechny skripty vlož do WWW stránky, naformátuj pomocí CSS, vlož obrázky a podobně.

odkaz

Příklad 5 – cyklus while, do-while (převody jednotek)

Vytvořte WWW stránky s PHP skriptem, které budou zobrazovat teplotu ve °C a převedenou teplotu ve °F. Teplotu ve °C zadá uživatel do formuláře.

Stránka bude zobrazovat:

 • teplotu ve °C
 • převedenou teplotu ve °F
 • dalších 100 teplot, jejichž hodnota se bude zvyšovat vždy o 1 stupeň. Využijte cyklus DO-WHILE.

Uvědomte si, že vzorec pro převod °C na °F je:

℉ =℃ * 1.8+ 32

Příklad převodu:

Převeďte 10°C na °F.

°F=10*1.8+32=50°F

Stránky s příkladem jsou ZDE

Příklad 6 – vytváříme komiksy

Vytvořte zábavný komix v prostředí pixton na téma PHP. Vyberte si libovolné téma:

 • proměnná
 • pole
 • náhodné číslo
 • početní operace
 • operátory
 • větvení programu
 • a spoustu dalších

Po přístup do Vaší třídy využijte například odkaz https://join.pixton.com/7y6mt a hlaste se školním účtem Office 365. Jako vzor může posloužit například následující komiks o funkcích v PHP Funkce v PHP (pixton.com).

Příklad 7 – pracovní list

Vypracujte pracovní list podle zadání. Vše zapisujte do pracovního listu ve Wordu. Ověřujte si řešení na replit.com.

Příklad 8 – rezervační formulář cestovní kanceláře

Vytvořte WWW stránku cestovní kanceláře, která bude obsahovat objednávkový formulář dovolené. Jako vzor Vám může sloužit následující obrázek:

Formulare

Samozřejmě si vyberte různé destinace, doplňkové služby a podobně. Po odeslání formuláře se vypíší hodnoty, které si uživatel zájezdu zadal. WWW stránku samozřejmě graficky upravte, přidejte obrázek, styly, zarovnání a podobně.

Na vzorový formulář se můžete podívat ZDE

Příklad 9 – formulář e-shopu

Vytvořte objednávkový formulář libovolného e-shopu. V nadpisu stránky bude název e-shopu. Pokud vám vyjde čas, vše upravte pomocí stylů. Jako povinné pole bude formulář obsahovat:

 • jméno zákazníka
 • adresu zákazníka
 • vybrané zboží – zákazník bude vybírat z rozevíracího seznamu alespoň pěti položek
 • výběr z pole „přepínač“ – zákazník bude vybírat z pole typu „radio“
 • výběr ze zaškrtávacího pole (check boxu)

Formulář se bude posílat do nového souboru, kde se vypíše:

 • jméno zákazníka
 • adresa zákazníka
 • co si vybral za zboží
 • výstup z přepínače
 • výstup ze zaškrtávacího pole

Soubor se bude jmenovat nazvem vaseho obchodu.php. Skript, který bude data z formuláře zpracovávat se tedy bude například jmenovat papirnictvi.php. Odevzdejte odkaz na Váš soubor s formulářem.