Vypracujte pololetní seminární práci na téma „Digitální učební pomůcka“.

Práce bude vypracována jako online digitální učební pomůcka pro libovolný předmět a libovolné vyučovací téma.

Parametry práce:

  • Práce bude vypracována na libovolné téma, které jste probírali v libovolném vyučovacím předmětu.
  • Práce bude vypracována ve formátu HTML s použitím CSS a PHP.
  • Základem práce bude stránka HTML s minimálně třemi odkazy na vlastní 3 stránky, včetně jedné stránky s využitím PHP.
    • Stránka PHP bude obsahovat minimálně jeden fomulář.
    • Stránka PHP bude využívat proměnné, cyklus a minimálně jednu Vaši funkci, minimálně jeden výpočet.
  • Nezapoměňte na stránku se zdroji Vaší práce.
  • Téma seminární práce bude v rámci třídy jedinečné, téma si zamluvte v Teams, ve skupinové diskusi.
  • Termín pro odevzdání práce je 18.1.2024