Cv. 1 – Model ramene v prostředí TinkerCad

Vytvořte v prostředí TinkerCad(máte vlastní účet v prostředí třídy) model ramene podle obrázku. Rozměry jsou udávané v mm, průměry děr jsou 25mm. Horní část modelu bude barevně odlišena od spodní části modelu.

Model odevzdejte do Zadání v Teams předmětu.

Okótovaný model – rozměry jsou uváděny v mm
Model v prostředí TinkerCad

Cv. 1.1 – Model vozíku v prostředí TinkerCad

Vytvořte model vozíku v prostředí TinkerCad a nasdílejte.

Parametry modelu:

 • model se skládá ze čtyř kol, dvou hřídelí a korby vozíku
 • hřídel vozíku se může otáčet ve třmenech korby
 • kola jsou přesně nasazena na ose vozíku

Cv. 2 – Kostka v řezu

Vytvořte v prostředí AutoCad Online (AutoCad online) výkres kostky v řezu. Rozměry jsou udávané v mm, průměr díry je 160 mm. Obrys kostky bude vytvořen žlutou čarou.

Cv. 3 – Válec a kostka v řezu

Vytvořte v prostředí AutoCad Online (AutoCad online) řez válce a řez kostky s dírou. Rozměry jsou udávané v mm, rozměry lze odečíst na kótách výkresu. Obrys kostky i válce bude vytvořen žlutou čarou.

Cv. 4 – Výlisek z plechu

Vytvořte v prostředí AutoCad Online (AutoCad online) nárys, bokorys a půdorys výlisku z plechu. Rozměry jsou udávané v mm a lze je odečíst na kótách výkresu. Obrys výlisku vytvořte žlutou čarou. Nezapomeňte na osy děr (čerchovaná čára).

Cv. 5 – úhelník

Cv. 6 – kostka

Cv. 6.1 – stojan

3D model stojanu z prostředí Autodesk Inventor

Cv. 7 – výstřižek z plechu

Vytvořte v prostředí AutoCad Online (AutoCad online) nárys a bokorys výstřižku z plechu. Rozměry jsou udávané v mm a lze je odečíst na kótách výkresu. Obrys výlisku vytvořte žlutou čarou. Nezapomeňte na osy děr (čerchovaná čára) a kóty. Tloušťka plechu je 7 mm.

Cv. 8 – 3 pohledy součásti

Na papír A4 vytvořte 3 základní pohledy (nárys, bokorys, půdorys) součásti podle zadání.

 • Úkol vypracujte tužkou podle ruky na papír A4 (na jeden papír vždy jednu součást), úkol vyfotografujte a odevzdejte.
 • Obrysy součástky nakreslete tlustou čarou.
 • Pokud Vám nepůjde nakreslit rovná čára (alespoň přibližně), raději kreslete podle pravítka.
 • Nekótujte!
 • Výkres podepište tiskacím písmem do pravého spodního rohu.

Cv. 9 – 3 pohledy součásti

Na papír A4 vytvořte 3 pohledy součásti (nárys, bokorys, půdorys) podle zadání.

 • Úkol vypracujte tužkou podle ruky na papír A4 (na jeden papír vždy jednu součást), úkol vyfotografujte a odevzdejte.
 • Obrysy součástky nakreslete tlustou čarou.
 • Pokud Vám nepůjde nakreslit rovná čára (alespoň přibližně), raději kreslete podle pravítka.
 • Nekótujte!
 • Výkres podepište tiskacím písmem do pravého spodního rohu.
 • Díra součásti je průchozí.

Cv. 10 – 3 pohledy součásti

V prostředí TinkerCad vytvořte 3 základní pohledy tělesa – nárys, bokorys, půdorys.

 • Obrysové čáry kreslete tlustou čarou a změňte barvu obrysu na žlutou barvu..
 • Těleso okótujte.
 • Promyslete souřadnice jednotlivých bodů, když souřadný systém je umístěn v levém spodním rohu součástky.
Izometrický pohled na součástku

Cv. 10 – model držáku

V prostředí modelovacího programu vytvořte model podle zadání.

Cv. 11 – model kostky

Cv. 12 – čep se čtyřhranem

Cv. 13 – hranol

Vytvořte v prostředí Autodesk Inventor (případně v jiném modelovacím nástroji) model podle výkresu. materiál bude smrkové dřevo natřené modře.