materiálodkazpoznámky
model síťe v PacketTracerZDEčástečně vyřešený příklad modelu s PC, switchem, routerem

Příklad 0.11 – Model počítačové sítě

Vytvořte model počítačové sítě v programu PacketTracer. Model sítě bude obsahovat tato zařízení:

 • 4 stolní počítače propojené kabelem UTP
  • 192.168.88.1 – jméno karolina
  • 192.168.88.2 – jmeno jarda
  • 192.168.88.3 – jméno jirka
  • 192.168.88.4 – jméno eliska
 • 2 notebooky s IP adresou 192.168.88.100 a 192.168.88.101, notebooky pojmenujte
 • switch- 24 portů
 • síťová tiskárna – ip adresa 192.168.88.150
 • server – nastavte vlastní IP adresu (změňte poslední byte IP adresy)

Všechna zařízení v síti budou propojena pomocí UTP kabelu.

Ověřtě funkčnost sítě pomocí příkazu PING a odevzdejte soubor do Teams.

Příklad 0.12 – Model počítačové sítě

Vytvořte model počítačové sítě v programu PacketTracer. Model sítě bude obsahovat tato zařízení:

 • 6 stolních počítačů propojených kabelem UTP
  • počítače pojmenujte
  • IP adresy počítačů budou v rozmezí 192.168.66.1 – 192.168.66.100
 • 3 notebooky s IP adresou 192.168.66.200 a 192.168.66.201, notebooky pojmenujte
 • switch- 24 portů
 • síťová tiskárna – ip adresa 192.168.66.222
 • server – nastavte vlastní IP adresu (změňte poslední byte IP adresy)

Všechna zařízení v síti budou propojena pomocí UTP kabelu, ověřte funkčnost zapojení.

Pro stolní počítače navrhněte 2 varianty pevných disků – jeden HDD a jeden SSD. Napište parametry pevných disků do přiložené jednoduché PowerPoint prezentace.

Prezentace bude obsahovat:

 • úvodní snímek s názvem Pevné disky
 • další snímek – HDD disk – název, parametry, obrázek, odkaz
 • další snímek – SSD disk – název, parametry, obrázek, odkaz
 • závěrečný snímek
 • zdroje

Odevzdejte soubory do Teams.

Příklad 0.1 – Model počítačové sítě

Vytvořte model počítačové sítě v programu PacketTracer. Model sítě bude obsahovat tato zařízení:

 • 2 stolní počítače propojené kabelem UTP
  • 192.168.88.1 – jméno karolina
  • 192.168.88.2 – jmeno jarda,
 • switch- 24 portů
 • síťová tiskárna – ip adresu dostane z DHCP serveru (192.168.88.150)
 • DHCP server – nastavte vlastní IP adresu (například 192.168.88.150)
 • DNS server-192.168.88.100, na serveru bude registrována doména skola.cz
 • WWW server -192.168.88.200
  • nastavte úvodní www stránku, bude obsahovat text „Zdraví vás webový server školy“
 • Poštovní server – 192.168.88.222, doména bude ucimeseit.cz
  1. účet- Karolina, heslo cisco
  2. účet – Jarda, heslo cisco2
  3. Jarda bude moci poslat email Karolíně a obráceně – nakonfigurujete email na PC

Příklad 0.2 – Model počítačové sítě s podsítí

Vytvořte model počítačové sítě v programu PacketTracer. Model sítě bude obsahovat tato zařízení:

 • 4 stolní počítače
 • 2 notebooky
 • 2 servery
 • switch
 • propojovací kabely

Pro počítače v síti nastavte IP adresy pro třídu sítí A a počítače pojmenujte.

Zařaďte 2 stolní počítače a jeden notebook do jedné podsítě a další 2 stolní počítače, notebook a server do druhé sítě.

Poznámka: K přiřazení PC do podsítě slouží IP adresa a maska sítě.

Příklad 0.3 – Model počítačové sítě s podsítí

Vytvořte model počítačové sítě v programu PacketTracer. Model sítě bude obsahovat tato zařízení:

 • 4 stolní počítače
 • 2 notebooky
 • 2 servery
 • switch
 • propojovací kabely

Pro počítače v síti nastavte IP adresy pro třídu sítí C a počítače pojmenujte.

Zařaďte 2 stolní počítače, server a jeden notebook do jedné podsítě a další 2 stolní počítače, notebook a server do druhé sítě.

V prostředí PacketTraceru počítače pojmenujte a zadejte IP adresu.

Poznámka: K přiřazení PC do podsítě slouží IP adresa a maska sítě.

Příklad 1 – Model počítačové sítě

Následně nastavte masku sítě u všech počítačů na 255.128.0.0. Tím rozdělíte síť na 2 podsítě.

Vytvořte model počítačové sítě v programu PacketTracer. Model sítě bude obsahovat tato zařízení:

 • 4 x desktop
 • 2 x notebook
 • 1 x CISCO switch (2950-24 portů)
 • UTP propojovací kabely s RJ-45 konektorem
 1. Propojte jednotlivé počítače a další zařízení v síti propojovacími kabely.
 2. Nakonfigurujte počítače podle následující tabulky.
 3. Ověřte funkčnost sítě pomocí PING.
 4. Nakonfigurujte switch podle následující tabulky a vytvořte 3 VLAN.
 5. Ověřte funkčnost konektivity v rámci jednotlivých VLAN.
 6. Vyexportujte startup config do samostatného .txt souboru a odevzdejte.
 7. Odevzdejte model sítě.

Počítače budou mít přidělenu statickou IP adresu podle následující tabulky.

Název počítačeIP adresa počítačeMAC adresa PCtyp zaříteníheslovlan
jana192.168.87.10
255.255.255.0
0000.0C7A.894Adesktopucebna1
hana192.168.87.11
255.255.255.0
0000.0C7A.894Bdesktopucebna1
tomas192.168.87.12
255.255.255.0
0000.0C7A.894Cdesktopucebna2
jirka192.168.87.13
255.255.255.0
0000.0C7A.894Ddesktopucebna2
reditel192.168.87.14
255.255.255.0
0000.0C7A.894Enotebookreditelna
zastupce192.168.87.15
255.255.255.0
0000.0C7A.894Fnotebookreditelna
switch_rakomCISCO switch (2950-24 portů)cisco

Příklad 2 – Model počítačové sítě

Vytvořte model počítačové sítě v programu PacketTracer. Model sítě bude obsahovat tato zařízení:

 • 4 x desktop
 • 2 x notebook
 • 1 x CISCO switch (2950-24 portů)
 • UTP propojovací kabely s RJ-45 konektorem
 1. Propojte jednotlivé počítače a další zařízení v síti propojovacími kabely.
 2. Nakonfigurujte počítače podle následující tabulky.
 3. Ověřte funkčnost sítě pomocí PING.
 4. Nakonfigurujte switch podle následující tabulky a vytvořte 3 VLAN.
 5. Ověřte funkčnost konektivity v rámci jednotlivých VLAN.
 6. Vyexportujte startup config do samostatného .txt souboru a odevzdejte.
 7. Odevzdejte model sítě.

Počítače budou mít přidělenu statickou IP adresu podle následující tabulky.

Název počítačeIP adresa počítačeMAC adresa PCtyp zaříteníheslovlan
uvt1_01192.168.90.10
255.255.255.0
0000.0C7A.894AdesktopUVT1
uvt1_02192.168.90.11
255.255.255.0
0000.0C7A.894BdesktopUVT1
uvt2_01192.168.90.12
255.255.255.0
0000.0C7A.894CdesktopUVT2
uvt2_02192.168.90.13
255.255.255.0
0000.0C7A.894DdesktopUVT2
reditelna_01192.168.90.14
255.255.255.0
0000.0C7A.894Enotebookreditelna
reditelna_02192.168.90.15
255.255.255.0
0000.0C7A.894Fnotebookreditelna
switch_skolaCISCO switch (2950-24 portů)cisco

Příklad 3 – Model počítačové sítě

Vytvořte model počítačové sítě v programu PacketTracer. Model sítě bude obsahovat tato zařízení:

 • 4 x desktop
 • 2 x notebook
 • 1 x CISCO switch (2950-24 portů)
 • UTP propojovací kabely s RJ-45 konektorem
 1. Propojte jednotlivé počítače a další zařízení v síti propojovacími kabely.
 2. Nakonfigurujte počítače podle následující tabulky.
 3. Ověřte funkčnost sítě pomocí PING.
 4. Nakonfigurujte switch podle následující tabulky a vytvořte 3 VLAN.
 5. Ověřte funkčnost konektivity v rámci jednotlivých VLAN.
 6. Vyexportujte startup config do samostatného .txt souboru a odevzdejte.
 7. Odevzdejte model sítě.

Počítače budou mít přidělenu statickou IP adresu podle následující tabulky.

Název počítačeIP adresa počítačeMAC adresa PCtyp zaříteníheslovlan
praha192.168.70.10
255.255.255.0
0000.0C7A.894Adesktoppobocka1
brno192.168.70.11
255.255.255.0
0000.0C7A.894Bdesktoppobocka1
ostrava192.168.70.12
255.255.255.0
0000.0C7A.894Cdesktoppobocka2
plzen192.168.70.13
255.255.255.0
0000.0C7A.894Ddesktoppobocka2
management1192.168.70.14
255.255.255.0
0000.0C7A.894Enotebookmanagement
management2192.168.70.15
255.255.255.0
0000.0C7A.894Fnotebookmanagement
switch_glsCISCO switch (2950-24 portů)cisco

Příklad 4 – Model počítačové sítě

Vytvořte model počítačové sítě v programu PacketTracer. Model sítě bude obsahovat tato zařízení:

 • 4 x desktop
 • 2 x notebook
 • 1 x CISCO switch (2950-24 portů)
 • UTP propojovací kabely s RJ-45 konektorem
 1. Propojte jednotlivé počítače a další zařízení v síti propojovacími kabely.
 2. Nakonfigurujte počítače podle následující tabulky.
 3. Ověřte funkčnost sítě pomocí PING.
 4. Nakonfigurujte switch podle následující tabulky a vytvořte 3 VLAN.
 5. Ověřte funkčnost konektivity v rámci jednotlivých VLAN.
 6. Vyexportujte startup config do samostatného .txt souboru a odevzdejte.
 7. Odevzdejte model sítě.

Počítače budou mít přidělenu statickou IP adresu podle následující tabulky.

Název počítačeIP adresa počítačeMAC adresa PCtyp zaříteníheslovlan
pokladna1192.168.50.10
255.255.255.0
0000.0C7A.894Adesktopbudova1
pokladna2192.168.50.100
255.255.255.0
0000.0C7A.894Bdesktopbudova1
pokladna3192.168.50.101
255.255.255.0
0000.0C7A.894Cdesktopbudova2
pokladna4192.168.50.102
255.255.255.0
0000.0C7A.894Ddesktopbudova2
pokladna5192.168.50.103
255.255.255.0
0000.0C7A.894Enotebookbudova3
pokladna6192.168.50.104
255.255.255.0
0000.0C7A.894Fnotebookbudova3
switch_obchodCISCO switch (2950-24 portů)cisco

Příklad 5 – Model počítačové sítě

Vytvořte model počítačové sítě v programu PacketTracer. Model sítě bude obsahovat tato zařízení:

 • 4 x desktop
 • 2 x notebook
 • 1 x CISCO switch (2950-24 portů)
 • UTP propojovací kabely s RJ-45 konektorem
 1. Propojte jednotlivé počítače a další zařízení v síti propojovacími kabely.
 2. Nakonfigurujte počítače podle následující tabulky.
 3. Ověřte funkčnost sítě pomocí PING.
 4. Nakonfigurujte switch podle následující tabulky a vytvořte 3 VLAN.
 5. Ověřte funkčnost konektivity v rámci jednotlivých VLAN.
 6. Vyexportujte startup config do samostatného .txt souboru a odevzdejte.
 7. Odevzdejte model sítě.

Počítače budou mít přidělenu statickou IP adresu podle následující tabulky.

Název počítačeIP adresa počítačeMAC adresa PCtyp zaříteníheslovlan
ves1192.168.81.30
255.255.255.0
0000.0C7A.894Adesktopokruh1
ves2192.168.81.31
255.255.255.0
0000.0C7A.894Bdesktopokruh1
ves3192.168.81.32
255.255.255.0
0000.0C7A.894Cdesktopokruh2
ves4192.168.81.33
255.255.255.0
0000.0C7A.894Ddesktopokruh2
ves5192.168.81.34
255.255.255.0
0000.0C7A.894Enotebookokruh3
ves6192.168.81.35
255.255.255.0
0000.0C7A.894Fnotebookokruh3
switch_rakomCISCO switch (2950-24 portů)cisco

Příklad 6 – Model počítačové sítě

Vytvořte model počítačové sítě v programu PacketTracer. Model sítě bude obsahovat tato zařízení:

 • 4 x desktop
 • 2 x notebook
 • 1 x CISCO switch (2950-24 portů)
 • UTP propojovací kabely s RJ-45 konektorem
 1. Propojte jednotlivé počítače a další zařízení v síti propojovacími kabely.
 2. Nakonfigurujte počítače podle následující tabulky.
 3. Ověřte funkčnost sítě pomocí PING.
 4. Nakonfigurujte switch podle následující tabulky a vytvořte 3 VLAN.
 5. Ověřte funkčnost konektivity v rámci jednotlivých VLAN.
 6. Vyexportujte startup config do samostatného .txt souboru a odevzdejte.
 7. Odevzdejte model sítě.

Počítače budou mít přidělenu statickou IP adresu podle následující tabulky.

Název počítačeIP adresa počítačeMAC adresa PCtyp zaříteníheslovlan
matrika110.0.0.10
255.0.0.0
0000.0C7A.894Adesktopmatrika
matrika210.0.0.11
255.0.0.0
0000.0C7A.894Bdesktopmatrika
evidence110.0.0.12
255.0.0.0
0000.0C7A.894Cdesktopevidence
evidence210.0.0.13
255.0.0.0
0000.0C7A.894Ddesktopevidence
starosta10.0.0.14
255.0.0.0
0000.0C7A.894Enotebookkancelar
asistentka10.0.0.15
255.0.0.0
0000.0C7A.894Fnotebookkancelar
switch_rakomCISCO switch (2950-24 portů)cisco

Příklad 7 – Model počítačové sítě

Vytvořte model počítačové sítě v programu PacketTracer. Model sítě bude obsahovat tato zařízení:

 • 4 x desktop
 • 2 x notebook
 • 1 x CISCO switch (2950-24 portů)
 • UTP propojovací kabely s RJ-45 konektorem
 1. Propojte jednotlivé počítače a další zařízení v síti propojovacími kabely.
 2. Nakonfigurujte počítače podle následující tabulky.
 3. Ověřte funkčnost sítě pomocí PING.
 4. Nakonfigurujte switch podle následující tabulky a vytvořte 3 VLAN.
 5. Ověřte funkčnost konektivity v rámci jednotlivých VLAN.
 6. Vyexportujte startup config do samostatného .txt souboru a odevzdejte.
 7. Odevzdejte model sítě.

Počítače budou mít přidělenu statickou IP adresu podle následující tabulky.

Název počítačeIP adresa počítačeMAC adresa PCtyp zaříteníheslovlan
nmnm110.0.0.100
255.0.0.0
0000.0C7A.894Adesktopknihovna
nmnm210.0.0.101
255.0.0.0
0000.0C7A.894Bdesktopknihovna
nmnm310.0.0.102
255.0.0.0
0000.0C7A.894Cdesktopgalerie
nmnm410.0.0.103
255.0.0.0
0000.0C7A.894Ddesktopgalerie
nmnm510.0.0.104
255.0.0.0
0000.0C7A.894Enotebookurad
nmnm610.0.0.105
255.0.0.0
0000.0C7A.894Fnotebookurad
switch_rakomCISCO switch (2950-24 portů)cisco

Příklad 8 – Model počítačové sítě

Vytvořte model počítačové sítě v programu PacketTracer. Model sítě bude obsahovat tato zařízení:

 • 4 x desktop
 • 2 x notebook
 • 1 x CISCO switch (2950-24 portů)
 • UTP propojovací kabely s RJ-45 konektorem
 1. Propojte jednotlivé počítače a další zařízení v síti propojovacími kabely.
 2. Nakonfigurujte počítače podle následující tabulky.
 3. Ověřte funkčnost sítě pomocí PING.
 4. Nakonfigurujte switch podle následující tabulky a vytvořte 3 VLAN.
 5. Ověřte funkčnost konektivity v rámci jednotlivých VLAN.
 6. Vyexportujte startup config do samostatného .txt souboru a odevzdejte.
 7. Odevzdejte model sítě.

Počítače budou mít přidělenu statickou IP adresu podle následující tabulky.

Název počítačeIP adresa počítačeMAC adresa PCtyp zaříteníheslovlan
hala1172.16.10.10
255.255.0.0
0000.0C7A.894Adesktopkovarna
hala2172.16.10.20
255.255.0.0
0000.0C7A.894Bdesktopkovarna
hala3172.16.10.30
255.255.0.0
0000.0C7A.894Cdesktopobrobna
hala4172.16.10.40
255.255.0.0
0000.0C7A.894Ddesktopobrobna
hala5172.16.10.50
255.255.0.0
0000.0C7A.894Enotebookvydejna
hala6172.16.10.60
255.255.0.0
0000.0C7A.894Fnotebookvydejna
switch_rakomCISCO switch (2950-24 portů)cisco

Příklad 9 – Model počítačové sítě

Vytvořte model počítačové sítě v programu PacketTracer. Model sítě bude obsahovat tato zařízení:

 • 4 x desktop
 • 2 x notebook
 • 1 x CISCO switch (2950-24 portů)
 • UTP propojovací kabely s RJ-45 konektorem
 1. Propojte jednotlivé počítače a další zařízení v síti propojovacími kabely.
 2. Nakonfigurujte počítače podle následující tabulky.
 3. Ověřte funkčnost sítě pomocí PING.
 4. Nakonfigurujte switch podle následující tabulky a vytvořte 3 VLAN.
 5. Ověřte funkčnost konektivity v rámci jednotlivých VLAN.
 6. Vyexportujte startup config do samostatného .txt souboru a odevzdejte.
 7. Odevzdejte model sítě.

Počítače budou mít přidělenu statickou IP adresu podle následující tabulky.

Název počítačeIP adresa počítačeMAC adresa PCtyp zaříteníheslovlan
obchod172.18.10.10
255.255.0.0
0000.0C7A.894Adesktopokruh1
prodejna172.18.10.20
255.255.0.0
0000.0C7A.894Bdesktopokruh1
prodejna2172.18.10.30
255.255.0.0
0000.0C7A.894Cdesktopokruh2
sklad1172.18.10.40
255.255.0.0
0000.0C7A.894Ddesktopokruh2
sklad2172.18.10.50
255.255.0.0
0000.0C7A.894Enotebookokruh3
uloziste172.18.10.60
255.255.0.0
0000.0C7A.894Fnotebookokruh3
switch_rakomCISCO switch (2950-24 portů)cisco

Příklad 10 – Model počítačové sítě

Vytvořte model počítačové sítě v programu PacketTracer. Model sítě bude obsahovat tato zařízení:

 • 4 x desktop
 • 2 x notebook
 • 1 x CISCO switch (2950-24 portů)
 • UTP propojovací kabely s RJ-45 konektorem
 1. Propojte jednotlivé počítače a další zařízení v síti propojovacími kabely.
 2. Nakonfigurujte počítače podle následující tabulky.
 3. Ověřte funkčnost sítě pomocí PING.
 4. Nakonfigurujte switch podle následující tabulky a vytvořte 3 VLAN.
 5. Ověřte funkčnost konektivity v rámci jednotlivých VLAN.
 6. Vyexportujte startup config do samostatného .txt souboru a odevzdejte.
 7. Odevzdejte model sítě.

Počítače budou mít přidělenu statickou IP adresu podle následující tabulky.

Název počítačeIP adresa počítačeMAC adresa PCtyp zaříteníheslovlan
jana192.168.87.10
255.255.255.0
0000.0C7A.894Adesktopucebna1
hana192.168.87.11
255.255.255.0
0000.0C7A.894Bdesktopucebna1
tomas192.168.87.12
255.255.255.0
0000.0C7A.894Cdesktopucebna2
jirka192.168.87.13
255.255.255.0
0000.0C7A.894Ddesktopucebna2
reditel192.168.87.14
255.255.255.0
0000.0C7A.894Enotebookreditelna
zastupce192.168.87.15
255.255.255.0
0000.0C7A.894Fnotebookreditelna
switch_rakomCISCO switch (2950-24 portů)cisco

Příklad 11.1 – Model počítačové sítě

Vytvořte model počítačové sítě v programu PacketTracer. Model sítě bude obsahovat tato zařízení:

 • 4 x desktop
 • 2 x notebook
 • 1 x CISCO switch (2950-24 portů)
 • UTP propojovací kabely s RJ-45 konektorem
 1. Propojte jednotlivé počítače a další zařízení v síti propojovacími kabely.
 2. Nakonfigurujte počítače podle následující tabulky.
 3. Ověřte funkčnost sítě pomocí PING.
 4. Nakonfigurujte switch podle následující tabulky a vytvořte 3 VLAN.
 5. Ověřte funkčnost konektivity v rámci jednotlivých VLAN.
 6. Vyexportujte startup config do samostatného .txt souboru a odevzdejte.
 7. Odevzdejte model sítě.

Počítače budou mít přidělenu statickou IP adresu podle následující tabulky.

Název počítačeIP adresa počítačeMAC adresa PCtyp zaříteníheslovlan
jana192.168.90.10
255.255.255.0
0000.0C7A.894Adesktopucebna1
hana192.168.90.11
255.255.255.0
0000.0C7A.894Bdesktopucebna1
tomas192.168.90.12
255.255.255.0
0000.0C7A.894Cdesktopucebna2
jirka192.168.90.13
255.255.255.0
0000.0C7A.894Ddesktopucebna2
reditel192.168.90.14
255.255.255.0
0000.0C7A.894Enotebookreditelna
zastupce192.168.90.15
255.255.255.0
0000.0C7A.894Fnotebookreditelna
switch_rakomCISCO switch (2950-24 portů)cisco

Příklad 11.2 – Model počítačové sítě

Vytvořte model počítačové sítě v programu PacketTracer. Model sítě bude obsahovat tato zařízení:

 • 4 x desktop
 • 2 x notebook
 • 1 x CISCO switch (2950-24 portů)
 • UTP propojovací kabely s RJ-45 konektorem
 1. Propojte jednotlivé počítače a další zařízení v síti propojovacími kabely.
 2. Nakonfigurujte počítače podle následující tabulky.
 3. Ověřte funkčnost sítě pomocí PING.
 4. Nakonfigurujte switch podle následující tabulky a vytvořte 3 VLAN.
 5. Ověřte funkčnost konektivity v rámci jednotlivých VLAN.
 6. Vyexportujte startup config do samostatného .txt souboru a odevzdejte.
 7. Odevzdejte model sítě.

Počítače budou mít přidělenu statickou IP adresu podle následující tabulky.

Název počítačeIP adresa počítačeMAC adresa PCtyp zaříteníheslovlan
jana192.168.70.10
255.255.255.0
0000.0C7A.894Adesktopucebna1
hana192.168.70.11
255.255.255.0
0000.0C7A.894Bdesktopucebna1
tomas192.168.70.12
255.255.255.0
0000.0C7A.894Cdesktopucebna2
jirka192.168.70.13
255.255.255.0
0000.0C7A.894Ddesktopucebna2
reditel192.168.70.14
255.255.255.0
0000.0C7A.894Enotebookreditelna
zastupce192.168.70.15
255.255.255.0
0000.0C7A.894Fnotebookreditelna
switch_rakomCISCO switch (2950-24 portů)cisco

Příklad 11.3 – Model počítačové sítě

Vytvořte model počítačové sítě v programu PacketTracer. Model sítě bude obsahovat tato zařízení:

 • 4 x desktop
 • 2 x notebook
 • 1 x CISCO switch (2950-24 portů)
 • UTP propojovací kabely s RJ-45 konektorem
 1. Propojte jednotlivé počítače a další zařízení v síti propojovacími kabely.
 2. Nakonfigurujte počítače podle následující tabulky.
 3. Ověřte funkčnost sítě pomocí PING.
 4. Nakonfigurujte switch podle následující tabulky a vytvořte 3 VLAN.
 5. Ověřte funkčnost konektivity v rámci jednotlivých VLAN.
 6. Vyexportujte startup config do samostatného .txt souboru a odevzdejte.
 7. Odevzdejte model sítě.

Počítače budou mít přidělenu statickou IP adresu podle následující tabulky.

Název počítačeIP adresa počítačeMAC adresa PCtyp zaříteníheslovlan
jana192.168.69.10
255.255.255.0
0000.0C7A.894Adesktopucebna1
hana192.168.69.11
255.255.255.0
0000.0C7A.894Bdesktopucebna1
tomas192.168.69.12
255.255.255.0
0000.0C7A.894Cdesktopucebna2
jirka192.168.69.13
255.255.255.0
0000.0C7A.894Ddesktopucebna2
reditel192.168.69.14
255.255.255.0
0000.0C7A.894Enotebookreditelna
zastupce192.168.69.15
255.255.255.0
0000.0C7A.894Fnotebookreditelna
switch_rakomCISCO switch (2950-24 portů)cisco

Modely počítačové sítě s routerem

Příklad 11 – model počítačové sítě s routerem

označenírozhraníIP adresanázev zařízení
R1Fa 0/0192.168.10.1kancelar
 S 2/0192.168.11.10 
R2Fa 0/0192.168.12.1skola
 S 2/0192.168.11.11 
PC1IP192.168.10.10Kancelar_01
PC2IP192.168.12.10UVT2_01

Do modelu doplňte vždy dva počítače do každé počítačové sítě.

Příklad 12 – model počítačové sítě s routerem

označenírozhraníIP adresanázev zařízení
R1Fa 0/0192.168.50.1mesto
 S 2/010.0.0.11 
R2Fa 0/010.0.0.12galerie
 S 2/010.0.0.10 
PC1IP192.168.50.100reditel
PC2IP192.168.12.10spravce

Do modelu doplňte vždy dva počítače do každé počítačové sítě.

Příklad 13 – model počítačové sítě s routerem

označenírozhraníIP adresanázev zařízení
R1Fa 0/0192.168.10.1poda
 S 2/0172.16.10.50 
R2Fa 0/010.0.0.1racom
 S 2/0172.16.10.51 
PC1IP192.168.10.10ucebna1
PC2IP10.0.0.10urad

Do modelu doplňte vždy dva počítače do každé počítačové sítě.

Příklad 14 – model počítačové sítě s routerem

označenírozhraníIP adresanázev zařízení
R1Fa 0/0192.168.88.1okruh1
 S 2/0172.16.20.100 
R2Fa 0/0192.168.54.1okruh2
 S 2/0172.16.20.101 
PC1IP192.168.88.20novacek
PC2IP192.168.54.120slama

Do modelu doplňte vždy dva počítače do každé počítačové sítě.

Příklad 15 – model počítačové sítě s routerem

označenírozhraníIP adresanázev zařízení
R1Fa 0/0192.168.55.1obrobna
 S 2/0192.168.87.100 
R2Fa 0/0192.168.54.1lakovna
 S 2/0192.168.87.101 
PC1IP192.168.55.55mistr1
PC2IP192.168.54.120mistr2

Do modelu doplňte vždy dva počítače do každé počítačové sítě.

Příklad 16 – model počítačové sítě s routerem

označenírozhraníIP adresanázev zařízení
R1Fa 0/010.0.0.1praha
 S 2/0192.168.77.100 
R2Fa 0/0192.168.30.1jihlava
 S 2/0192.168.77.101 
PC1IP10.0.0.150urad1
PC2IP192.168.30.100urad2

Do modelu doplňte vždy dva počítače do každé počítačové sítě.

Příklad 17 – model počítačové sítě s routerem

označenírozhraníIP adresanázev zařízení
R1Fa 0/0172.17.10.1brno
 S 2/010.0.10.10 
R2Fa 0/0172.18.10.1ceske_budejovice
 S 2/010.0.10.11 
PC1IP172.17.10.10zavod1
PC2IP172.18.10.100zavod2

Do modelu doplňte vždy dva počítače do každé počítačové sítě.

Příklad 18 – model počítačové sítě s routerem

označenírozhraníIP adresanázev zařízení
R1Fa 0/0172.20.10.1univerzita1
 S 2/010.0.0.55 
R2Fa 0/0172.21.10.1univerzita2
 S 2/010.0.0.56 
PC1IP172.20.10.10student1
PC2IP172.21.10.200student2

Do modelu doplňte vždy dva počítače do každé počítačové sítě.

Příklad 19 – model počítačové sítě s routerem

označenírozhraníIP adresanázev zařízení
R1Fa 0/0192.168.61.1hotel1
 S 2/010.0.0.60 
R2Fa 0/0172.21.10.1hotel2
 S 2/010.0.0.61 
PC1IP192.168.61.100host1
PC2IP172.21.10.155host2

Do modelu doplňte vždy dva počítače do každé počítačové sítě.

Příklad 20 – poštovní server, DNS server, DHCP server

Vytvořte soubor programu PackeTracer podle obrázku a vyřešte následující:

 • DHCP sever bude poskytovat adresy ve stanoveném rozsahu
 • DNS server bude překládat jmenné adresy na IP adresy
 • poštovní server bude zajišťovat posílání a příjem elektronické pošty

Příklad 21 – poštovní server, DNS server, DHCP server, FTP server

Vytvořte soubor programu PackeTracer podle obrázku a vyřešte následující:

 • DHCP sever bude poskytovat adresy ve stanoveném rozsahu 100 IP adres
 • DNS server bude překládat jmenné adresy na IP adresy
 • poštovní server bude zajišťovat posílání a příjem elektronické pošty
 • FTP server bude umožňovat nahrávání souborů