Př. 1 – Základní práce s textem v prostředí WordOnline

Napište text podle zadání v prostředí online textového editoru Word. Do prostředí se dostanete například přihlášením do školních účtů Office 365.

  • Vytvořte si nový soubor a nazvěte jej „zlobr petr“.
  • Do online dokumentu vložte text
Zadání textu
  • Správně naformátujte nadpisy a krátké odstavce textu.
  • Za text vložte obrázek, který bude vystihovat význam textu.
  • Na konec textu krátce napiš, jak by ses měl v dané chvíli zachovat ty?
  • Soubor odevzdejte do Teams a pošlete školní elektronickou poštou.

Př. 2 – Základní práce s textem v prostředí WordOnline

Napište text v prostředí online textového editoru Word podle zadání . Do prostředí se dostanete například přihlášením do školních účtů Office 365.

Dokument uložte na cloudové úložiště OneDrive a pojmenujte názvem souboru „umělá inteligence“. text správně naformátujte – barva písma, podtržení, tučné písmo, … Pod text vložte obrázek postavy. Následně dokument stáhněte (v menu Soubor/Uložit jako/stáhnout kopii) a uložte do Teams.