Každý program pro Arduino je tvořen ze tří základních částí:

  1. deklarace – je vždy na začátku a pojmenovávají se zde porty, proměnné , konstanty, knihovny a podobně.
  2. nastavení prostředí  – jedná se o funkci SETUP(), která nastaví a zkontroluje vše pro běh hlavního programu
  3. hlavní smyčka programu – jedná se o funkci LOOP(), kde se popisuje, co má program dělat

Zapojení diody do obvodu

Blikání diody na desce Arduina

Rozdíl v zapojení Arduina je pouze v tom, že zapojíme červený kabel na pin #13.

void setup() {
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

//nastaví digitální pin pojmenovaný jako LED_BUILTIN na výstup, jedná se o PIN 13. Současně k pinu #13 je připojena LED dioda.
}

void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
delay(1000);
}

————————————————————————————————-

Jiná varianta je rozblikat diodu například na pinu #12.

void setup() {

pinMode(12, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(12, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(12, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000); // wait for a second
}


Sériový port a posílání hodnot přes sériový port

void setup() {
//konfigurace rychlosti serioveho portu
Serial.begin(9600);

Serial.println(„Ahoj tady Arduino“);
}

void loop(){
Serial.println(„Odpocet jedne sekundy“); // vypis hlaseni v cyklu po jedne vterine
delay(1000); // pauza jedna vterina
}

Použití senzoru teploty s deskou Arduino

Zapojte Arduino, nepájivé pole a senzor teploty podle obrázku. Po zapojení připojte Arduino ke zdroji a spusťte Seriový monitor (jedná se o aplikaci v IDE).

Popis projektu je ZDE