Programování ve vizuálním (blokovém) programovacím jazyce Scratch budeme zkoušet na připravených cvičeních na stránce ZDE.

Cvičení 1

Cvičení 2 – tvary

Cvičení 3 – posun se změnou kostýmu

Vytvořte v prostředí Scratch 2 scénáře. Jeden scénář bude pro KRABA a druhý pro libovolné zvíře.

Scénář pro kraba

Vytvořte scénář tak, aby krab udělal 4 x 50 kroků doprava a 4x 50 kroků doleva. Při každém posunu se změní kostým kraba. Vše se bude opakovat do nekonečna. Vše je zřejmé z videa

Vše zopakujte pro druhé, Vámi vybrané zvíře.

Část projektu je zde:https://scratch.mit.edu/projects/530480122

Cvičení 4 – kreslení mnohoúhelníků

Vytvořte scénáře pro kreslení mnohoúhelníků – čtverec, obdélník, trojúhelník a šestiúhelník (dobrovolně). Zkuste si cvičně přiřadit scénář ke geometrickému tvaru a odpovědět na otázky.