Cvičení 1 – Proměnné, funkce

Perseverance (česky Vytrvalost) je vozítko, které je součástí mise Mars 2020 americké agentury NASA. Má sedm vědeckých přístrojů, které budou zkoumat povrch Marsu (Wikipedia). NASA’s Mars Exploration Program.

Zjistěte jak daleko je od Země planeta Mars a jakou vzdálenost musela nosná raketa s vozítkem urazit, než se vozítko dostalo na Mars? Je vzdálenost Země od Marsu vždy stejná? Pokud ne, uvádějte minimální vzdálenost, maximální vzdálenost a průměrnou vzdálenost

 1. Vytvořte program, který bude převádět míle na Km.
 2. Vytvořte program s funkcí, která bude počítat, jak dlouho to signálu trvá, než z Marsu dorazí na planetu Zemi (lze využít pro jiné planety).
 3. Vytvoř program, který bude převádět °C na °F(Fahrenheita). Uživatel bude moci zadávat teplotu ve °C a po spuštění programu se teplota převede a vypíše.
 4. Vytvoř program, který bude převádět °C na °F(Fahrenheita). Uživatel bude moci zadávat teplotu ve °C a skript bude převádět a vypisovat teplotu.
  • Převedené hodnoty se zapíší do tabulky databáze MySQL.
  • tabulka bude obsahovat pole id, celsius, fahrenheit
  • zapsané hodnoty se z tabulky vypíší
  • odevzdejte export tabulky se zapsanými hodnotami ve formátu SQL

Všechny programy vytvářejte v prostředi REPL.IT (případně IDLE), natočte krátké video, kde bude zřejmé jak jednotlivé skripty pracují.

odkaz

Cvičení 2 – Python a databáze

 1. Promyslete si případ, kdy budete chtít zapisovat nějaké hodnoty do tabulky databáze pomocí Python skriptu
  • jména pacientů
  • SPZ aut
  • …….

Svoje téma odevzdejte vyučujícímu, musí se opakovat ve třídě jenom jednou!

 1. V databázi MySQL vytvořte tabulku se třemi sloupci. První sloupec bude id, ostatní je na Vás podle zvoleného tématu.
 2. Do tabuky vložte 2 záznamy.
 3. Vyexportujte tabulku do SQL a odevzdejte.
 4. Vytvořte v Python skript, který bude vypisovat hodnoty z tabulky a odevzdejte.
 5. Vytvořte skript, který bude do tabuky zapisovat hodnoty, které mu zadá uživatel do formuláře. Po vložení záznamu vypíše „Záznam byl vložen“. Skript odevzdejte.
 6. Nepovinný úkol: Vytvořte skript, který bude do tabuky zapisovat hodnoty, které mu zadá uživatel do formuláře  a po zapsání vypíše hodnty z tabulky a odevzdejte.

Cvičení 3 – Python, proměnné, početní operace

Vytvořte program v Pythonu, který bude umět směnit eura na koruny. Použij proměnné suma a kurz, do kterých přiřadíš počáteční
hodnoty – kolik eur chceš vyměnit a aktuální kurz (například 25.23 korun za 1 euro).

Do proměnné dostanes přiřaď hodnotu výrazu, kterým se vypočítá, kolik korun dostaneš za svou sumu. Program vypíše výsledek například ve tvaru:
Za … eur dostaneš … korun při kurzu … korun za euro.

(Převzato z Programování v jazyce Python pro střední školy)

Cvičení 4 – Python, početní operace

Vytvoř program v prostředí Python, který zjistí kolik zaplatíme za taxi. Do proměnné vlož počet ujetých km, cenu za ujetý km. Současně přičtěte 50 Kč jako paušální platbu za odvoz (platí se vždy). Celkovou cenu vypište takto: Za jízdu o délce … km, s naším taxi zaplatíš … korun.

Všechny hodnoty se budou vkládat přes input uživatelem.

Cvičení 5 – Náhodné číslo, čas

Vytvořte program v prostředí programovacího jazyka Python, který vypíše aktuální čas ve tvaru “ Dnes je den. měsíc. rok hodina : minuta„.

Dále v programu vytvořte pole, které bude mít minimálně 10 hodnot. Vypište libovolnou hodnotu z pole a vypište náhodnou hodnotu z pole..

Příklad 6 – vytváříme komiksy

Vytvořte zábavný komix v prostředí pixton na téma PHP. Vyberte si libovolné téma které jsem probírali v programování:

 • proměnná
 • pole
 • náhodné číslo
 • početní operace
 • operátory
 • větvení programu
 • a spoustu dalších

Po přístup do Vaší třídy využijte odkaz ( https://join.pixton.com/g8g83) a hlaste se školním účtem Office 365. Jako vzor může posloužit například následující komiks o funkcích v PHP Funkce v PHP (pixton.com).

Příklad 7 – proměnná typu „seznam“

Vytvořte proměnnou typu pole, která bude obsahovat 10 hodnot. Dále pracujte s touto proměnnou a zjistěte:

 • počet hodnot v seznamu
 • vypište 3., 5., a 8. hodnotu
 • vypište celý seznam (všechny hodnoty)

Vše zopakujte v prostředí Scratch a v prostředí MakeCode

Příklad 8 – pracujeme ve SCRATCH

Jděte na stránku vizuálního programovacího jazyka SCRATCH https://scratch.mit.edu/ a vytvořte si vlastní účet – zaregistrujte se.

V prostředí Scratch vytvořte vlastní funkci (v prostředí Scratch se nazývá BLOK). Je lhostejné co funkce bude dělat, pouze dodržte to, že bude sestavena z minimálně 20 bloků a že funkce bude zajišťovat pohyb a výpis nějakého textu. Funkce se bude jmenovat Vašim jménem. Dobře zkontrolujte co funkce dělá (zda to nejsou jen zmatené úkoly), funkci uložte. jako pozadí nahrajte vlastní fotografii. Funkci zavolejte!

Nakonec celý soubor nasdílejte (horní menu) a odevzdejte odkaz.

Příklad 9 – Měnová kalkulačka

V Pythonu naprogramujte měnovou kalkulačku.

Kalkulačka bude převádět české koruny na cizí měnu. Na vstupu uživatel zadá, kolik Českých korun chce převádět. Dalším vstupem bude měna – Americký dolar, Euro, Libra.

Skript vypíše, kolik celkem obdržíme cizí měny, například výstupem: „Za 100 Korun českých obdržíme 3,93 EUR.“

 • Kurz převodu si zjistíte na https://www.cnb.cz/
 • Programujte v prostředí Replit.com a skript nasdílejte.