Co bude na výstupu tohoto programu?
x=1.5
x+=5
print (x)
6.5
Co bude na výstupu tohoto programu?
cisla=[1,3,5,7]
print (cisla[2])
5
Co bude na výstupu tohoto programu?
teplota = round(24.565, 2)
print(teplota)
24.57
Jaké datové typy Python využívá? Vyjmenujte alespoň 5 typů.
Napiš jednoduchý program, který vypíše typ proměnné. Proměnná bude desetinné číslo.
Zapiš jednoduchou proměnnou typu seznam a vypiš z ní 6. hodnotu.
V prostředí MySQL vytvořte jednoduchou tabulku databáze.
 • co je to databáze
 • hlavní části databáze
 • struktura tabulky
 • primární klíč
Připojení skriptu Python k databázi MySQL
 • co je k připojení je potřeba znát
Vkládání dat do databáze MySQL pomocí Python

Vysvětlete řádky programu

import mysql.connector
mydb = mysql.connector.connect(
host="",
user="ucitel",
password="",
database="ucitel2",
)
mycursor = mydb.cursor()
sql = "INSERT INTO python (id, jmeno) VALUES (%s, %s)"
val = ("1", "Sláma")
mycursor.execute(sql, val)
mydb.commit()
print(mycursor.rowcount, "record inserted.")
import mysql.connector
mydb = mysql.connector.connect(
host="sql18.web4u.cz",
user="",
password="",
database="ucitel2",
)
mycursor = mydb.cursor()
sql = "INSERT INTO python (id, jmeno) VALUES (%s, %s)"
val = ("101", "Nováček")
mycursor.execute(sql, val)
mydb.commit()
print(mycursor.rowcount, "record inserted.")
Čtení dat z databáze MySQL pomocí Python
import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
 host="",
 user="ucitel",
 password="",
 database="ucitel2",
)

mycursor = mydb.cursor()

mycursor.execute("SELECT * FROM lidl")

myresult = mycursor.fetchall()
for x in myresult:
 print(x)
Náhodné číslo v Python
import random
aneta=random.randrange(1, 5)
jirka=random.randrange(1, 5)
romana=random.randrange(1, 5)
print("Součet je:",aneta+jirka+romana)
Náhodné číslo v prostředí Scratch
Práce s časem v Python
import time

print(time.localtime())

mistnicas = time.localtime()
print("Dnes je {}. {}. {}. {}. {}".format(mistnicas[2], mistnicas[1], mistnicas[0], (mistnicas[3]+1), mistnicas[4] ))
Objekty a třídy
class auta:
 a="bmw"
 b="Skoda"
 c="Opel"
 d="Trabant"

print(auta.c)
print(auta.d)
print(pokusnatrida.x)
print(auta.b)
class ucitele:
 u1="Slama"
 u2="Ondracek"
 u3="Havlik"
 u4="Jurek"
 u5="Smekal"

print(ucitele.u1)
print(ucitele.u5)
print(ucitele.u1,ucitele.u2,ucitele.u3, ucitele.u4)
Kreslení v Pythonu
import tkinter 
platno = tkinter.Canvas()
platno.pack()

platno.create_line(10, 10, 210, 10)
platno.create_line(210, 10, 210, 210)
platno.create_line(210, 210, 10, 210)
platno.create_line(10, 210, 10, 10)
platno.create_oval(210, 210, 10, 10,outline="blue",width="5",fill="yellow")
platno.create_text(100,100,text="Hello Word")
Jednoduchá směnárna
suma=int(input("Zadejte počet eur: "))
kurz=(suma*26.43)
print(kurz,"kč")
print("Za", suma, "eur dostaneš", kurz, "korun při kurzu 26.43 korun za euro.")
Jednoduché větvení programu – nábytek
zidle=int(input("Zadejte počet židlí"))
stul=int(input("Zadejte počet stolů"))
gauc=int(input("Zadejte počet gaučů"))
cenagauc=10000
celkem=zidle*1000+stul*2500+gauc*cenagauc
print(zidle+stul+gauc)
print(zidle+stul)
print("Počet židlí a stolů je:",zidle+stul,"ks")
print("Počet stolů a gaučů je:",stul+gauc,"ks")
#print(zidle)
print("cena za židle je:",zidle*1000,"Kč")
print("cena za stoly je:",stul*2500,"Kč")
print("cena za gauče je:",gauc*cenagauc,"Kč")
print("cena nábytku je:",celkem,"Kč")
if(celkem>100000):
print("Mám hodně majetku!!!!")
else: print("Mám málo majetku!!!!!!!!!!!!!")