Úvod

Počítačové sítě představují funkční celek navzájem propojených zařízení, který má za úkol zprostředkovat komunikaci mezi nimi. Dnes jsme svědky propojování jednotlivých zařízení – mobilní telefony, stolní počítače, tablety a podobně, do počítačových sítí a dále tyto sítě propojit do globální sítě internet. Provoz v takových sítích je řízen určitými pravidly, koncová zařízení se domlouvají prostřednictvím komunikačních protokolů (například http protokol). Aby počítače mohly komunikovat, mají jednoznačné IP adresy (32 bitové číslo)[1]. Příkladem takové IP adresy je například:

192.168.87.190

 84.16.109.1

10.10.10.56

172.16.48.100

[1] Existují i IP adresy 128 bitové – IP adresy verze 6

Zadání úkolu

Doplňte následující tabulku zařízení, zapojených v počítačové síti.

  • 4 x stolní počítač
  • 2 x notebook
  • 1 x switch
  • 2 x tiskárna
  • propojovací kabely
  • automatickou hudbu na pozadí

Ip adresy a názvy počítačů si zvolte, případně můžete využít přiloženou vzorovou tabulku.

zařízeníTypIP adresaMaskaBránaMAC adresa
ředitelnotebook10.0.0.10255.0.0.010.0.0.10000.01.C7.57.73.76
    10.0.0.100 
   255.0.0.010.0.0.100 
PC2   10.0.0.10000.01.C7.57.70.81

Doplňte myšlenkovou mapu z prostředí https://coggle.it/, ze které bude zřejmé, jaké části bude síť obsahovat, jaké IP adresy budou jednotlivá zařízení mít, jaké další části bude síť obsahovat a podobně. Zde vycházejte z teoretické části probírané ve škole a ze stránek, které jsou k projektu vytvořeny.

Myšlenková mapa v prostředí Coogle
  1. Jak zjistím IP adresu počítače?
  2. Napiš příklady některých IP adres.
  3. Co je to WIFI síť a čím se liší od běžné PC sítě?
  4. Jakou rozšiřující kartu musí obsahovat počítač, který chceme zapojit do školní sítě?