Kolokvium kabinet Informatika a ICT

Program:

 • úvodní slovo zástupe NPI Jana Rösslerová – novinky v SYPO
 • krátké slovo od zástupce MŠMT
 • krátké slovo předsedkyně KK Český jazyk a literatura(Soňa Havlíčková)
 • práce kabinetu obecně
 • práce jednotlivých oblastí
 • informace k revizím RVP ZS
 • návrhy k praktickým změnám v oblasti ICT za kabinet ICT v Kraji Vysočina
 • návrhy k výuce jednotlivých témat, seznam doporučení pro oblasti v Kraji Vysočina
 • workshopy
 • spolupráce s ostatními kabinety
 • spolupráce s KAP a MAP
 • diskuse
 • návrhy směrem k NK