Příloha pro jednotlivá kritéria


Kritérium 1 – Co dělám pro své žáky/studenty? Jak s nimi pracuji, jak je posouvám?

S vítězkou MOS Championship v Orlandu v roce 2023.
Společně se studenty na studentské poznávací cestě na Taiwan v roce 2023.

Kritérium 2 – Co dělám pro svůj profesní rozvoj?

Konference vzdělávacích technologií BETT 2023 v Londýně.
Setkání inovativních učitelů na Šumavě – 2023.

Kritérium 3 – Co dělám pro odbornou učitelskou komunitu, jak pracuji s rodiči, a komunitou okolo škol?

Školení digitálních kompetencí na základní škole v Třebíči.
Přednáška – Změny v RVP ZV a v nové informatice na Letní škole moderních učitelů – Slovensko 2023.

Kritérium 4 – Čemu věřím, jaké jsou principy, ze kterých vycházím a na kterých stavím, jaké jsou moje pedagogické ideály?

Komunikace a mezioborová spolupráce v rámci setkání projektu SYPO – 2022.