Příklad 1 – tabulka

V prostředí textového editoru Word Vytvořte tabulku podle vzoru na obrázku. Dbejte na zarovnání v buňce, velikost písma a styl písma (tučné,…). Tabulku můžete barevně naformátovat.

Nadpis tabulky je vytvořený sloučením buněk.

Odevzdejte tabulku ve formátu DOCX a dokument ve formátu PDF.