Každý žák 9. ročníku zpracuje závěrečnou ročníkovou práci na konkrétní téma z oblasti ICT, které jsme probírali v 6. – 9. ročníku. Téma si žáci
vybírají samostatně, je třeba si vybrat takové téma, které Vás skutečně zajímá, kterému se například dále chce věnovat na střední škole. Práce musí být v rámci třídy jedinečná! Předpokládáme, že práce bude to nejlepší, čeho jste v dané oblasti schopni (proto dobře vybírejte)!

Obsahem projektu bude zpracované téma v oblasti ICT se kterým jste se setkali během Vašeho studia ve specializované třídě na VT. Pro zopakování připomínám hlavní témata studia, která přicházejí jsem probrali.

 • hardware
 • software
 • základy operačních systémů
 • textové editory
 • tabulkové editory
 • prezentační programy
 • www stránky
 • programování v PHP, JavaScript, Scratch
 • databáze
 • 2D a 3D modelování
 • úpravy fotografí
 • základy počítačových sítí
 • grafické editory a grafické návrhy
 • tvorba videa
 • práce s hudbou

Jako příklad uvádím některá možná témata závěrečné ročníkové práce.

 1. WWW stránky firmy
 2. Propagační video firmy
 3. Síťová infrastruktura firmy
 4. Konfigurace PC stanic a serveru ve firmě
 5. Návrh softwarového vybavení firmy – druhy a náklady
 6. Zabezpečení a antivirová ochrana ve firmě
 7. Firemní databáze – MySQL, Access
 8. Návrh loga firmy
 9. Návrh obalu na knihu
 10. Návrh plakátu, loga, kalendáře,…
 11. 2D výkres a 3D model výrobku  – návrh výrobku pro firmu

Parametry práce – obecné požadavky

Projekt má 3 části:

 • textovou část
  • Zpracujete projekt v textovém editoru s rozsahem práce minimálně 10 stran A4. Práce obsahuje úvodní stranu, prohlášení, obsah, samotnou práci, závěr, přílohy, seznam obrázků. Práce bude obsahovat texty, obrázky schémata, výkresy, tabulky, myšlenkovou mapu a podobně.
 • prezentační část
  • Zpracujte projekt jako prezentaci s rozsahem minimálně 10 snímků. Podle prezentaci následně povedete obhajobu práce.
 • odbornou část
  • Obsahuje samotnou odbornou část práce
   • 2D a 3D výkresy a modely
   • schémata
   • grafické návrhy
   • databáze

Projekt obsahuje jednotnou úvodní stranu a stranu s prohlášením, dále automatický obsah, číslované strany, záhlaví a zápatí a dále jednotnou úpravu s využitím stylů. V projektu nezapomeňte správně uvádět zdroje!

Práce bude odevzdaná v Teams.


Práce z 2D a 3D  bude vždy obsahovat:

 1. Úvodní stranu
 2. Obsah
 3. Úvod – zadání projektu, čeho se projekt bude týkat, cíle projektu,..
 4. Vlastní práce – 
  1. popis řešení, popis programu ve kterém jset práci dělali
  2. popis výrobku – k čemu bude výrobek sloužit, materiál, povrchová úprava, spoje
 5. Závěr – výsledky projektu, problémy při řešení, co se povedlo a co nepovedlo,..
 6. (Přílohy)

Pokud bude Vaše práce z tématu PHP, WWW stránky – bude obsahovat :

 1. Úvodní stranu 
 2. Obsah
 3. Úvod
 4. Vlastní práce – HTML kód, skripty PHP, tabulky databáze MySQL,..
 5. Závěr
 6. (Přílohy)

Pokud bude Vaše práce z tématu Inventor(Autocad) – bude obsahovat :

 1. Úvodní stranu
 2. Obsah
 3. Úvod
 4. Vlastní práce – popis výrobku, materiály výrobku, účel výrobku, cena výrobku,……
 5. 2D a 3D návrh – výkresy z Turbocadu a Autocadu
 6. Závěr
 7. Přílohy

Pokud bude Vaše práce z tématu grafické editory – bude obsahovat :

 1. Úvodní stranu 
 2. Obsah
 3. Úvod – zadání projektu, čeho se projekt bude týkat, cíle projektu,..
 4. Vlastní práce – popis řešení, popis grafického software,návrhy a jejich popis, použití návrhů, obrázky návrhů,…
 5. Závěr – výsledky projektu, problémy při řešení, co se povedlo a co nepovedlo,..
 6. (Přílohy)

Pokud bude Vaše práce z tématu databáze – bude obsahovat :

 1. Úvodní stranu 
 2. Obsah
 3. Úvod – zadání projektu, čeho se projekt bude týkat, cíle projektu,..
 4. Vlastní práce – popis řešení, čeho se bude databáze firmy týkat, jaké tabulky budou vytvořeny – nákres
 5. popis dotazů, formulářů a sestav
 6. Závěr – výsledky projektu, problémy při řešení, co se povedlo a co nepovedlo,..
 7. (Přílohy)

Hodnocení práce

Práci budete prezentovat buď ve škole, nebo online přes aplikaci Teams. Předpokládám, že práce bude to nejlepší, čeho jste v dané oblasti schopni (proto dobře vybírejte). Práce se archivují a předávají panu řediteli.

Celkem bude hodnoceno:

 • prezentace + technické provedení Vaší prezentace
 • textový dokument
 • samotný projekt – www stránky, 3D návrhy, databáze, videa,…

Termín odevzdání – do 25. dubna