Skype in the classroom


Jednou z možností, jak využívat moderní komunikační technologii ve výuce, je využití technologie Skype. Jde o online komunikaci mezi dvěma účastníky Skype meetingu, při které se může přenášet zvuk i obraz, může se chatovat, přenášet obraz z počítače i soubory. Že se může jednat o zábavnou formu komunikace, při které se dá naučit i mnoho nového, se přesvědčili žáci několika tříd.  V rámci projektu Skype in the Classroom – Myster Skype jsme připravili meetingy s kolegy z jiných koutů světa a přes online kameru se v určitý čas spojili s jinou třídou. Předem však nikdo nevěděl, z jakého kontinentu a státu třída je, a naším úkolem bylo právě toto uhádnout.

Žáci pokládali jednoduché otázky a druhá strana odpovídala pouze YES nebo NO. Pak se role obrátily. Postupně se naše meetingy stávaly zajímavějšími a my jsme ztráceli ostych a začali více komunikovat. Navštívili jsme Argentinu, Indii, Vietnam, USA, Nigérii, Holandsko, Slovensko, Pákistán. Díky Myster Skype známe tradiční vietnamské pokrmy a tance, umíme zpívat tradiční písničku, poznali jsme, jak milý dokáže být učitel i ve tři hodiny ráno, víme, že v Argentině neznají biathlon, a viděli jsme, v jakých podmínkách se učí žáci v Africe.

Mnohdy zatracované technologie tak mohou přinášet i ve školním prostředí mnoho dobrého a zábavného.