Co je to umělá inteligence?

Umělá inteligence (AI) je obor informatiky, který se zabývá vytvářením inteligentních systémů, které mohou samostatně provádět úkoly, které jsou obvykle spojeny s lidskou inteligencí, jako je učení, rozhodování a řešení problémů.

Systémy s AI jsou schopny:

 • Učit se: Umělé inteligenční systémy mohou se učit z dat a zkušeností, což jim umožňuje zlepšovat své výkony v průběhu času.
 • Rozhodovat se: Umělé inteligenční systémy mohou používat své znalosti k rozhodování o tom, co udělat v dané situaci.
 • Řešit problémy: Umělé inteligenční systémy mohou používat své schopnosti řešit problémy k řešení složitých úkolů.

Umělá inteligence má širokou škálu aplikací v různých oblastech, včetně zdravotnictví, výroby, dopravy a financí.

Některé příklady umělé inteligence zahrnují:

 • Samořídící auta: Samořídící auta používají umělou inteligenci k navigaci po silnici a vyhnutí se překážkám.
 • Překládání jazyků: Systémy strojového překladu používají umělou inteligenci k překládání textu z jednoho jazyka do druhého.
 • Diagnostika nemocí: Systémy umělé inteligence lze použít k diagnostice nemocí na základě lékařských snímků a dat.
 • Roboti: Roboti jsou stroje, které jsou ovládány umělou inteligencí. Mohou se používat k provádění různých úkolů, jako je montáž, výroba nebo péče o pacienty.
 • Chatboty: Chatboty jsou počítačové programy, které jsou navrženy tak, aby simulovaly lidskou konverzaci. Může být použity k poskytování zákaznického servisu, prodeji produktů nebo poskytování informací.
 • Reklamy: Umělá inteligence se používá k personalizaci reklam tak, aby byly relevantnější pro jednotlivé uživatele.
 • Hry: Umělá inteligence se používá k vytvoření protivníků, kteří jsou inteligentní a nároční.

Umělá inteligence je stále ve vývoji, ale již má významný dopad na náš život. Jak se umělá inteligence bude nadále vyvíjet, je pravděpodobné, že bude mít ještě větší dopad na naše životy.

České školy a umělá inteligence – výsledky průzkumu

AI poskytuje užitečné nástroje a zároveň ohrožuje tradiční efektivní přístupy ke vzdělávání (Walton Family Foundation, 2023; Ministerstvo školství USA, 2023)

Doporučení pro výstupy z Chat GPT

Pokud jde o fakta, tak AI primárně nevěřím (halucinace AI)

Odborníkům šetří čas, lajkům motá hlavu (o problému bych měl něco vědět)

Lidé nebudou nahrazeni AI. Lidé, co nepoužívají AI budou nahrazeni lidmi, kteří používají AI pro zefektivnění své práce.

Odpověď je tak dobrá, jak dobrá je moje otázka (kvalita zadávání promptů)

Zdroje? Jistě, tady jich máte 50, ale ani jeden neexistuje

Nenechte se vytočit

Umělá inteligence v (nejen) Office aplikacích

Diktování textu v Office aplikacích

Přepis textu například z MP3 souboru

Návrhy designu podle obsahu v PowerPoint aplikaci

Microsoft Translator https://translator.microsoft.com/

Akcelerátory učení

Pokrok ve čtení

Čtení s porozuměním


Tvorba náhledových obrázku (youtube thumbnail) v CANVA

CHAT GPT

https://chat.openai.com

Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer) je pokročilý model umělé inteligence vyvinutý společností OpenAI. Tento model je trénován na rozsáhlém množství textu a je schopen generovat lidským textům podobný text na základě zadaných dotazů. Chat GPT se využívá k různým účelům, včetně automatického generování obsahu, chatbotů, asistence v textu a dalších aplikací umělé inteligence.“

Chatbot BING

 bing.com/chat

Bing Chatbot je chatovací asistent od společnosti Microsoft, který vám může pomoci s různými úkoly a odpovědět na vaše otázky. Můžete se s ním bavit v různých jazycích, včetně češtiny. 

Poznámka:

Chatbot BING lze využívat bez přihlášení (idelální pro školy), pokud ale budeme generovat obrázky, je třeba se přihlásit.

Bing Creator

https://www.bing.com/create

Tvůrce obrázků je produkt, který pomáhá uživatelům generovat obrázky umělé inteligence pomocí DALL·E. Po zadání textového dotazu bude umělá inteligence generovat sadu obrázků, které odpovídají tomuto dotazu.

BING Enterprise

Pokud má škola Office 365, je možné se pmocí školního účtu přihlásit na Bing Enterprise, který neukládá historii vyhledávání a na zadaných promptech se model dále neučí.

Bing Chat Enterprise

Chat BARD

https://bard.google.com/chat


Bard je velký jazykový model vyvinutý společností Google AI. Je to strojové učení založené na umělé inteligenci, jazykový model je vycvičen na obrovském množství textu a kódu. Bard může generovat text, překládat jazyky, psát různé druhy kreativního obsahu a odpovídat na vaše otázky informativním způsobem.

Bard od Gogle

DeepL

DeepL Translator je služba strojového překladu založená na umělých neuronových sítích, která byla spuštěna v srpnu 2017 a patří společnosti DeepL SE se sídlem v Kolíně nad Rýnem. https://www.deepl.com/translator

Chat with any PDF

Služba využívající umělou inteligenci, která umožňuje chatovat s nahraným PDF souborem.

https://www.chatpdf.com/

AI pro učitele

Proč by měl učitel používat umělo inteligenci?

 • šetří čas ???
 • adaptivní vzdělávání – individuálnímu přizpůsobení vzdělávacího obsahu, tempa a stylu učení každého studenta na základě jeho schopností, preferencí a pokroku
 • pomoc znevýhodněným žákům

Bloomova taxonomie

Zdroj: Oregon State University
Přeloženo s pomocí DeepL. Autorem textu je LLM Anthropic (Claude 2). Upravil Andrej Novik.

Příklady promptů při přípravě učitele

Můžeš mi napsat povídku o tom, jak šel Honza s Jirkou do lesa. Honza se zranil a Jirka šel pro pomoc. Přitom Honzu v lese našla babička a vzala Honzu do chaloupky. Jirka je pak v chaloupce našel a ty byl konec povídky.

Ukázka povídky podle zadání
Stejná povídka přepsaná jako divadelní hra.

Můžeš mi vygenerovat tabulku s daty pro Excel? Chci tabulku se sloupci hardware, kategorie hardware, cena, cena s DPH, počet, sleva 10%, cena po slevě, cena s DPH po slevě.

Výstup dotazu přímo do tabulky Excel v BingChat Enterprise

Vytvoř mi přípravu na vyučovací hodinu podle zásad Bloomovy taxonomie. Budeme probírat téma: Řecká filozofie.


Vygeneruj mi test s pěti otázkami, u každé otázky bude uvedeno 5 odpovědí, kde vždy jedna bude správná a ude nějak označena jako správná. Použij odkaz https://ucimeseit.cz/zak-2/zaklady-informatiky/zaklady-informatiky/

Ukázka promptu v prostředí BING Chat

Vytvoř 45minutový plán hodiny zaměřený na hardware. Úroveň mých studentů je malá. Jejich věk je 13. Poskytni mi  veškerý potřebný materiál, který můžeš vytvořit.


Můžeš mi vygenerovat tabulku s daty pro Excel? Chci tabulku se sloupci hardware, kategorie hardware, cena, cena s DPH, počet, sleva 10%, cena po slevě, cena s DPH po slevě. V tabulce bode 10 řádků s vymyšlenými záznamy.

Chci procvičit své znalosti hardware. Budete hrát simuátor jako obchodník. Já budu hrát studenta. Cílem je procvičit hardware počítače. Vytvořte scénář, ve kterém si mohu procvičit
uplatnění svých dovedností v situaci. Měl bych se setkat s procesorem, RAM, pevným diskem a učinit rozhodnutí, jak koupit počítač. Dejte mi dilemata nebo problémy . Po každé interakci
mně dejte volby a počkejte až zareaguji.


Můžeš mi udělat shrnutí stránky z odkazu https://ucimeseit.cz/zak-2/zaklady-informatiky/zaklady-informatiky/


Čtení textu z obrázku – Přečti mi text z obrázku a zapiš jej jako seznam

Umělá inteligence není jenom CHATBOT

Online kurzy | Olifys (ucimeseit.cz)

vygenerovaný MP3 soubor z textu pomocí ElevenLabs – Speech Synthesis.

Právní aspekty

Pokud jde o právní aspekty využívání umělé inteligence, je třeba se řídit především podmínkami konkrétních služeb, nelze tedy jednoznačně říci hranici věku dítěte, od které lze umělou inteligenci ve škole využívat.

Vždy jde především o soulad s GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů.

Bližší informace například na stránce https://www.ucimsai.cz/pravniaspekty

Převzato ze stránky Využití generativní umělé inteligence ve školách — právní pohled (aidetem.cz)

Software pro výuku umělé inteligence a strojového učení

Quick, Draw! – online hra, která využívá techniky strojového učení k trénování modelů na rozpoznávání a klasifikaci různých objektů na základě předchozích dat. https://quickdraw.withgoogle.com/

Umělá inteligence a oceány

Umělá inteligence a strojové učení – AI for Oceans | Code.org

Teachable Machine

Projekt „Teachable Machine“ je online nástroj vyvinutý firmou Google, který umožňuje uživatelům trénovat strojové učení (machine learning) na základě vlastního vstupu bez potřeby pokročilých dovedností v oblasti programování nebo strojového učení.

Instruktážní video

příklady

Výměna obličejů – Face Swapping

materiál
mediální výchova E. Nečasováhttps://aidetem.cz/dwnld/metodiky/AI-detem_AI-v-kontextech_medialni-vychova.pdf
animování kresbyhttps://sketch.metademolab.com/
Midjourneyhttps://www.midjourney.com/home generování obrázků – již placené
Google speech-to-text APIGoogle speech-to-text API.gennerování transcriptů nebo titulků

Literatura a odkazy

Text – Sedum přístupů k zadávání promptů umělé inteligenci – text rozebírá transformační roli velkých jazykových modelů (LLM) ve vzdělávání a jejich potenciál jako učebních nástrojů

Od obludných patvarů k děsivé věrnosti