Téma workshopu

  • Jak řídit výuku s mobilní učebnou.
  • Jak získávat data se kterými můžeme pracovat v hodinách (nejenom) informatiky.
  • Jak získat data z Microbitu.
  • Jak data vizualizovat a analyzovat.

Toglic jako nástroj komunikace a interakce

  • Nástroj pro aktivizaci, řízení výuky a okamžitou zpětnou vazbu od žáka a studenta.
  • Ke komunikace a interakci využívá libovolný hardware, který je k dispozici.
  • Žádná instalace, vše probíhá v internetovém prohlížeči.
  • Velké množství aktivit a veřejně dostupných zdrojů.

Co jsou to data?

Motivační data

www.miniscitani.cz

Zdroje dat pro výuku

https://aka.ms/cvicebnice

Kde data ukládáme a kde je spravujeme?

Bingo – Toglic

Sbíráme data pomocí Forms

Otázka pro Chat GPT

Potřebuji vytvořit krátký test s pěti otázkami pro žáky 9. třídy na téma DATA. Ke každé otázce napiš 3 možné odpovědi a správnou otázku zvýrazni. Počet otázek bude 5, každou otázku očísluj pouze číslem.

Co když jsou data jako obrázek?

Získáváme data z Microbitu

https://makecode.microbit.org/

Získávání dat ze simulátoru – teplota

Získávání změřených dat přímo z Microbitu – měříme teplotu a vlhkost

LSMU – zdroj Microbit

Získávání změřených dat přímo z Microbitu – měříme intenzitu zvuku

LSMU – zdroj Microbit

Vizualizujeme data s pomocí PowerBI

Hledáme na Wikipedii – https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_evropsk%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF

PowerBI 1

PowerBi 2

PowerBI 3

Získávání dat do tabulek pomocí AI

Potřebuji tabulku dat, která bude obsahovat sloupce Název knihy, Autor, cena, cena s DPH, cena se slevou 10%. Sloupec Název knihy, autor a cena vyplň fiktivními daty, ostatní nech prázdné. Počet záznamů bude 10