materiálodkazpoznámky
Úvod do PHPDOCX
Proměnné v PHPDOCX
ProměnnéDOCX

Úvod do PHP

PHP – je serverový skriptovací jazyk, sloužící k vytvoření dynamických WWW stránek. Jedná se o bezplatný (open source) nástroj. PHP se dá využívat k tvorbě dynamických WWW stránek, blogů, sociálních sítí, redakčních systémů a podobně.

PHP soubor obsahuje koncovku .php

Příklad: index.php, dokument.php, galerie.php


Hlavní charakteristika jazyka PHP

 • je jednoduchý
 • je open source
 • běží na všech platformách
 • podporuje databáze a práce s nimi
 • je serverový – běží na většině serverů
 • současná verze je PHP 5.2
 • není case sensitive, ale proměnné jsou case sensitive

PHP jako součást www stránky

<html>

<body>

<h1>Můj první PHP skript</h1>

<?php

echo „Hello World!“;

?>

</body></html>

Proměnná v PHP

Proměnná je místo v paměti, které může uchovávat nějaké hodnoty. PHP nedeklaruje (Deklarace je v programování přiřazení hodnoty a typu proměnné) typ proměnné (text, číslo, desetinné číslo,..). Proměnná je deklarovaná při prvním použití.

Každý programovací jazyk používá proměnné. V proměnných se ukládají informace, výsledky, kterým říkáme hodnoty. Proměnná by měla mít své jméno, hodnotu a měli bychom znát s jakým typem proměnné pracujeme (číslo, text, desetinné číslo,…). V PHP nás při definování proměnné zajímá pouze její jméno a hodnota. Typ se přiřadí automaticky – nemusíme přiřazovat typ proměnné.

DEKLARACE proměnné – vytváření proměnné

INICIALIZACE proměnné – dosazení hodnoty do proměnné


V PHP se proměnná definuje znakem $.


PHP má 3 rozdílné typy proměnných podle rozsahu
lokální
• globální
• statickou

Proměnná definovaná mimo funkci je globální, proměnná definovaná uvnitř funkce je lokální.

<?php

$text = „Nové Město na Moravě“;

$x = 50;

$y = 11.2;

?>

 • proměnná začíná znakem $
 • jméno musí začínat písmenem anebo podtržítkem, nesmí začínat číslem
 • pozor na rozlišování velkých a malých písmen

Výpis proměnné

<?php

$text=“Ahoj světe!!“;

echo $text;

?>

Jakého typu je proměnná?

Využijeme funkci var_dump().

 <?php 
    $a=10;
  $b=20;
  $c=$a+$b;
  echo $c;
  var_dump($c)

  ?> 

Operátory

+sčítání
*násobení
/dělení
odčítání
=přiřazení
==testování shodnosti
větší
menší
>=větší nebo se rovná
<=menší nebo se rovná
!=se nerovná
ORnebo
||nebo[1]
ANDa současně
&&a současně

[1] pravý ALT+W

Formuláře

<form method="POST" action="index.php">
 
<input type="text" name="cislo">
<input type="submit">
</form>

Větvení programu

 • Prakticky každý složitější program se větví
 • Zavádíme příkazy pro větvení programu 
 • Tyto příkazy porovnávají hodnoty proměnných a podle porovnání pokračují dál
 • Základní příkazy jsou IF – ELSE

IF KDYŽ

Jedná se o základní typ „porovnávací konstrukce“. Když je hodnota taková, proveď toto, jinak proveď něco jiného.

IF – ELSE

Když budeme chtít provést určitý příkaz i v případě, když nebude vyhovovat podmínka, použijeme příkaz else. Jedná se o úplný příkaz, kdy určíme co se má stát i v případě, že podmínka neplatí.

Logické operátory

Logické operátory využijeme při rozhodování, zda se nachází v proměnné určitá hodnota a nebo když se například hodnoty proměnných rovnají.

Zápis

<?php
$cislo=5;
If(cislo==5) 
{echo „Dneska je krásný den“}
?>
<?
$a = 5;
if ($a == 5)
{
echo "Proměnná má hodnotu 5 !";
echo "<br>";
echo "Není to úžasné?";
}
else
{
echo "Proměnná nemá hodnotu 5";
}
?>

Cyklus (smyčka, loop)

V programování chceme často docílit toho, aby se vykonával stejný kód stále dokola. Můžeme toho docílit tak, že budeme zapisovat stále stejné kódy za sebou, nebo využijeme cyklu.

Cyklus se vykonává v programu tak dlouho, dokud bude splněna nějaká podmínka. Lze hledat souvislost s příklady v běžném životě:

 • Při svém večerním tréningu budu běhat na stadiónu tolik koleček, dokud neuběhnu 5 km.
 • Řekni 5x „Programuji v Pythonu“.

Při programování cyklu musíme dbát na to, aby byl cyklus vždy konečný. To zajistíme tak, že po každém cyklu zvýšíme hodnotu proměnné o 1 (i+=1).

V PYTHONU je cyklus zabezpečen dvěma příkazy:

 • WHILE
 • DO…WHILE
 • FOR
 • FOREACH

WHILE

<?php
$teplota = 1;

while($teplota <= 10)

{
  echo „$teplota“;
  $x++;
}
?>

Proměnná typu pole

Proměnná typu pole je zvláštní druh proměnné, která má více hodnot. K jednotlivým hodnotám pole se dostaneme přes INDEX, což je číslo, udávající pořadí hodnoty v poli od nuly .

Proměnná typu pole je speciální proměnná, která může mít víc než jednu hodnotu!

$cars = array(„Volvo“, „BMW“, „Toyota“);

echo = [3];

$zelenina=array("mrkev", "rajče", "paprika", "cuketa", "lilek" );
echo $zelenina[2]."<br>";
echo $zelenina[4]."<br>";

Funkce

Funkce je kus kódu, který se po zavolání funkce vykoná. Funkce se zavádějí pro zjednodušení kódu a může se vykonat opakovaně.

Funkce mohou být:

 • vnitřní – jsou už vytvořené funkce v PHP (více než 1000!)
 • vlastní – vytvářím vlastní funkci
#Příklad funkce bez parametru
<?php
function pozdrav() {
 echo "Ahoj, jak se máš?";
}

pozdrav(); 
?>
#Příklad funkce s parametrem
<?php
function prijmeni($fname) {
 echo "$fname Novak.<br>";
}

prijmeni("Jana");
prijmeni("Petr");
prijmeni("Františka");
prijmeni("Alena");
prijmeni("Bořivoj");
?>
<?php
function soucet($a,$b) {
 echo $a+$b."<br>";
}

soucet(10,20);

?>