Zpracujte projekt podle následujících bodů

  1. Najděte si svůj tým – náhodné rozdělení po 3 žácích (v případě že počet nevychází, tak některé týmy budou mít dva nebo čtyři členy podle šikovnosti žáků).
  2. Teoretická část – vyslechněte/přečtěte si důležité informace (viz. dále teoretická část). Teoretické znalosti můžete získat z www stránky vytvořené za účelem projektu https://ucimeseit.cz/pocitacove-site-projekt/
  3. Vypracujte pracovní list (skupina „domácí síť„ vypracovává pracovní list pro domácí síť a skupina „školní síť“ vypracovává svůj pracovní list. Vypracováním pracovního listu ověřte své znalosti, využívejte online zdroje a www stránky projektu[1]– práce pro všechny členy týmu.
  4. Vypracujte v prostředí https://coggle.it/ myšlenkovou mapu projektu, zaměřte se na kritická místa projektu – IP adresy koncových zařízení, konfiguraci sítě.
  5. Vyberte vedoucího projektu – jeho hlavním úkolem bude po diskusi vybrat domácí síť jednoho ze dvou spolužáků, kterou budete zpracovávat a rozdělit, kdo bude dělat textové schéma, kdo bude zpracovávat/upravovat fotografie domácí a školní sítě, kdo bude dělat model sítě a dále bude dohlížet a pomáhat s dílčími úkoly.
  6. Rozdělte si úkoly a funkce – jeden žák zpracuje grafické schéma v programu Canva, druhý žák zpracuje schéma s reálnými fotkami domácí sítě jednoho z nich opět v programu Canva.
  7. Vytvořte myšlenkovou mapu v programu Canva (případně https://coggle.it/ ) – co bude potřeba pro vytvoření schématu domácí počítačové sítě – úkol pro všechny členy týmu, ale hlavní zodpovědnost je na vedoucím. Použijte předlohu myšlenkové mapy zadané v úvodu projektu a zveřejněné na stránkách projektu.
  8. Vypracujte prezentaci v libovolném prezentačním programu, zapracujte teoretická východiska, model sítě, fotografie stávající (domácí)školní sítě, konfiguraci sítě.
  9. Odprezentujte společně výsledky vaší činnosti před ostatními spolužáky – ukázka schémat a zhodnocení toho co jste se díky projektu naučili, jak se vám projekt podařil.

[1] https://ucimeseit.cz/pocitacove-site-projekt/