Sociální Média, Připojení, Připojení K Síti, Podnikání

 

Počítačové sítě – teorie

Dnes je velice časté, že v domácnosti je více počítačů. Problém nastává tehdy, pokud uživatelé chtějí, aby všechny počítače byly připojeny k internetu a navzájem spolu sdílely data. Vytvořit si domácí (jednoduchou školní) síť, však není při zachování určitých pravidel nic složitého.

Počítačové sítě představují funkční celek navzájem propojených zařízení, který má za úkol zprostředkovat komunikaci mezi nimi. Dnes jsme svědky propojování jednotlivých zařízení – mobilní telefony, stolní počítače, tablety a podobně, do počítačových sítí a dále tyto sítě propojit do globální sítě internet.

Provoz v takových sítích je řízen určitými pravidly, koncová zařízení se domlouvají prostřednictvím komunikačních protokolů (například http protokol). Aby počítače mohly komunikovat, mají jednoznačné IP adresy (32 bitové číslo)[1]. Příkladem takové IP adresy je například:

 • 192.168.87.190
 • 84.16.109.1
 • 10.10.10.56
 • 172.16.48.100

[1] Existují i IP adresy 128 bitové – IP adresy verze 6

Dále se na počítači nastavuje maska sítě a IP adresa brány. Fyzická adresa síťové karty se nazývá MAC adresa a je v PC sítích stejně důležitá. Pokud potřebujeme zjistit v počítači IP adresu stačí v příkazovém řádku počítače (Windows) zadat příkaz:

IPCONFIG (IPCONFIG/ALL)

Příkazový řádek se zadaným příkazem PING

IP adresa se nastavuje v prostředí Windows a je třeba mít na paměti, že spolu budou komunikovat počítače pouze tehdy, pokud budou přiřazeny v jedné síti. Nemůžeme tedy IP adresy zapisovat libovolně.

Nastavení IP adresy v prostředí Windows

Fyzicky jsou počítače propojeny buď bezdrátově nebo pomocí kabelů, které jsou propojeny v zařízení, kterému říkáme „switch“. Pokud jsou počítače v jiné síti a chceme je propojit, potřebujeme zařízení, kterému říkáme „router“. Konfigurace takového zařízení je v síti složitá věc a je dobré ji přenechat odborníkovi.

Hlavní části počítačových sítí

 • koncová zařízení
  • mobilní telefon
  • notebook
  • stolní počítač
  • tiskárna
 • servery
 • switch
 • router
 • wifi-router
 • kabely, lišty, zásuvky, zástrčky, racky
 • firewall
 • záložní zdroje (UPS)
 • disková pole
 • NAS servery

Počítačové sítě můžeme dále dělit na sítě drátové a bezdrátové (například WIFI). Výhody připojení bezdrátových sítí jsou – přijatelná rychlost přenosu dat, není potřeba kabel k PC, notebooku, tabletu atd. Měsíční náklady nejsou velké. Rychlost přenosu dat se většinou pravidelně zvyšuje, záleží na možnostech jednotlivých providerů. Nevýhodu může představovat rušení jednotlivých pásem bezdrátových sítí, které jsou většinou v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz. 

Vytvoření jednoduché PC sítě

Pokud vytváříme jednoduchou počítačovou síť, potřebujeme nejprve vytvořit jednoduchý model sítě, kde si naplánujeme potřebný hardware, software a příslušná nastavení. Model sítě můžeme provést například v programu PacketTracer. Pokud máme například počítačovou síť se čtyřmi počítači, stanovíme si následující:

zařízeníTyp zařízeníIP adresaMaskaBránaMAC adresa
pracovní_pcstolní počítač192.168.87.120255.255.255.0192.168.87.100.01.C7.57.73.76
janastolní počítač192.168.87.121255.255.255.0192.168.87.100.01.C7.57.73.77
petrstolní počítač192.168.87.122255.255.255.0192.168.87.100.01.C7.57.74.80
mamastolní počítač192.168.87.123255.255.255.0192.168.87.100.01.C7.57.70.81
Model sítě v prostředí PacketTracer

Bezdrátová síť WiFi

Jedná se o velmi používaný typ sítě, kdy jsou počítače vzájemně propojeny bezdrátově přes zařízení, kterému říkáme WIFI router.

K vytvoření WiFi sítě se používají buď WiFi routery nebo zařízení zvaná (multifunkční) Access Point (AP). Na WIFI routeru je třeba nastavit:

 • IP adresu, masku
 • DHCP
 • Název sítě – SSID
 • Heslo
 • Typ šifrování
 • Jednoduché bezpečnostní omezení