materiálodkazpoznámky
dvojková soustava – textDOCXpřevody do dvojkové soustavy
dvojková soustava – cvičeníhttps://www.umimematiku.cz/cviceni-binarni-cisla cvičení a příklady

Počítač je programovatelný stroj na zpracování informací. Činnost počítače řídí program, který zpracovává DATA – obrázky, texty, hudba,…

Všechna data v počítači jsou v podobě dvojkových čísel – BITŮ, říkáme, že počítač pracuje ve dvojkové soustavě.

BIT [b] – nejmenší jednotka informace. Má pouze hodnotu 0 a 1. BYTE[B] – vetší jednotka informace a obsahuje 8 bitů. Jeden byte může nabývat 255 různých hodnot.

Příklad:
0101 0101
1111 0000

Vetší jednotka než Byte je:
1kB=1000 B
1MB=1000 kB
1GB=1000 MB
1TB=1000GB

Převod do dvojkové soustavy

Pomocí kalkulačky převeďte tato čísla z desítkové soustavy do dvokové soustavy.
100 ………………………………………
33 ………………………………………
17 ………………………………………
36 ………………………………………
75 ………………………………………

Převod z dvojkové soustavy do desítkové soustavy

Pomocí kalkulačky převeď tato čísla ve dvojkové soustavě do desítkové soustavy
11110000 …………………………………………
10101010 ………………………………………….
11001100 …………………………………………
00001110 …………………………………………
11111111 …………………………………………

Převody zpaměti

20=1

21=2

22 =4

23=8

24=16

25=32

26=64

27=128

S pomocí této řady čísel převeďte číslo 0101 1011 do dvojkové soustavy.

Můžete uvažovat například takto:

Číslo 128 v čísle obsaženo není (0) počítám 0, číslo 64 v čísle osažené je, počítám 64, číslo 32 v čísle osažené není, počítám 0, číslo16 v čísle obsažené je, počítám 16,……

Pokud všechna čísla čísla sečteme, vyjde nám číslo 91:

0+64+0+16+8+0+2+1=91