Příklad 0 – Soubory a složky

Vytvořte složku s názvem 27.9.2023 a ve složce vytvořte 3 podsložky:

 • dokumenty
 • fotografie
 • skola

Do složky „dokumenty“ umístěte dokument se jménem „pocitac.docx“ (dokument programu Word). V dokumentu vytvořte následující text:


Na konec souboru můžete vložit nějaké obrázky k tématu.

Příklad 1 – Dvojková soustava

Převeďte do desítkové soustavy následující čísla:

 • 0100 1111
 • 1010 1111
 • 0001 0001
 • 1111 1010
 • 0011 0011

Převeďte do dvojkové soustavy následující čísla:

 • 55
 • 128
 • 254
 • 77
 • 210

Převody zapište v libovolném textovém editoru a odevzdejte na Teams.

Příklad 2 – Základy počítačových sítí

Do textového editoru zkopírujte následující otázky a přiložte k nim odpovědi (celou větou). Vše odevzdejte.

 1. Jak v Příkazovém řádku zjistíte odezvu vzdáleného počítače?
 2. Doplňte následující IP adresy:
  1. 192.168.88. ……..
  2. 192.168.87.  ……..
  3. 10.0.0. …….
  4. 84.16.109. …..
  5. 192.168. ……. . …….
  6. 172.16. …… . ……
 3. Uveďte příklady názvů počítačů v PC síti
 4. Na určitý počítač v počítačové síti můžeme ukládat a číst soubory. Jak se takový počítač obecně nazývá?
 5. Zjistěte, kde máte doma zařízení (nejčastěji router), které je připojeno do sítě internet.
 6. Zjistěte, kde máte doma zařízení switch.
 7. Zjistěte, jakou rychlostí jste doma připojeni k síti internet.
 8. Jakým příkazem Příkazového řádku zjistíte IP adresu Vašeho počítače?

Příklad 3 – Komprimace

Nainstalujte si na svůj domácí počítač program WinRar a pomocí tohoto komprimačního programu proveďte následující:

 • Zkomprimujte do jednoho archivu (RAR) s názvem „cviceni“ 3 obrázky ve formátu BMP. Obrázky můžete stáhnout z internetu, případně nakreslit v programu pro kreslení(např. Malování).
 • Zkomprimujte do jednoho archivu s názvem“cviceni2“ stejné obrázky BMP a archiv tentokrát zaheslujte heslem „cisco„.

Oba archivy odevzdejte.

Příklad 4 – Jednoduchá prezentace – hardware a software počítače

Vytvořte jednoduchou prezentaci na téma „Hardware a software počítače“. Jako podklad Vám bude sloužit prezentace, která je neúplná, bez přechodů, grafických objektů a animací.

V prezentaci jsou uvedeny komentáře, které obsahují pokyny pro doplnění prezentace na každém snímku. Dále v prezentaci nastavte:

 • přechody
 • pozadí
 • vlastní animace u vybraných objektů

Příklad 5 – Plánek dětského pokoje

V programu Malování vytvořte jednoduchý plánek Vašeho dětského pokoje. V plánku bude zakresleno základní vybavení pokoje – stoly, skříně, postele, okna, dveře a podobně. Jednotlivé části popište s použitím nástroje TEXT.

Při nákresu používejte základní tvary – kružnice, obdélníky, čtverce a podobně. Výkres uložte do formátu PNG a název souboru bude planek.png.

Velikost výkresu nastavte na 1500 x 900 pixelů, nezachovávejte poměr stran.

Nastavení velikosti výkresu