Úvodní prezentace

Další materiály

Materiály z webu opocitacich.cz

https://opocitacich.cz/

Základní dokumenty a odkazy

Rámcový vzdělávací program pro základní školy

https://www.edu.cz/digitalizujeme/

Digitální kompetence

Gramotnosti získané na prvním stupni ZŠ

 1. Vyjmenuje různá digitální zařízení a k čemu se používají.
 2. Ví k jakému účelu slouží počítače – vyjmenuje několik příkladů využití.
 3. Počítače mají 3 hlavní části – vyjmenuje jednotlivé části a uvede příklady.
 4. Umí používat počítačovou klávesnici, psát základní znaky.
 5. Vyjmenuje některé operační systémy a k čemu operační systém slouží?
 6. Ví, jaké jsou hlavní HW součástky počítače?
 7. Chápe kam ukládá svoje data? Uvede různé příklady paměťových médií.
 8. Popíše jaké jsou hlavní parametry paměťových médií.
 9. Spustí aplikaci v počítači, minimalizuje, maximalizuje a zavře okno aplikace.
 10. Umí pracovat v základních jednoduchých aplikacích – textový editor, grafický editor, různé výukové aplikace a podobně.
 11. Umí nainstalovat aplikaci z Windows Store, GooglePlay, …
 12. Umí se přepnout mezi spuštěnými aplikacemi.
 13. Vytvoří složky a podsložky, dokument, přejmenuje dokument, zkopíruje dokument a vymaže jednotlivé dokumenty.
 14. Uloží dokument do „cloudu“, otevře dokument, přejmenujte dokument, uloží dokument na jiné místo v cloudu.
 15. Umí spustit cloudovou aplikace (Scratch, MakeCode, ….)
 16. Umí poslat oficiální email pomocí školní elektronické pošty.
 17. Nasdílí dokumet v cloudu, nastaví práva pro čtení a zápis.
 18. Svými slovy popiště co je počítačová síť a z čeho se skládá.
 19. Jaký je rozdíl mezi internetem a intranetem.
 20. Způsoby připojení počítače do PC sítě – drátové a bezdrátové připojení.
 21. Zná způsoby přihlašování do počítače (PC sítě), zásady pro tvorbu dobrého hesla.
 22. Jaká jsou základní pravidla pro bezpečnou práci s počítačem.
 23. Zná pojem počítačový vir a co bývá cílem útočníka.
 24. Zná základní principy netikety.

Gramotnosti získané v šesté (sedmé) třídě

 1. Vysvětlí pojmy hardware, software a data.
 2. Jednoduše vysvětlí princip počítače.
 3. Vyjmenuje další součásti počítače a jednoduše vysvětlí
  1. procesor
  2. paměť
  3. pevný disk
  4. grafická karta
  5. síťová karta
  6. zvuková karta
  7. wifi router
 4. Vyjmenuje různé druhy operačních systémů, kde se tyto OS používají.
  • lze využít virtulní OS – VirtualPC, Hyper-V
 5. Orientuje se při používání různých operačních systémů.
  • lze představit různá zařízení (tablety, telefony, notebooky,..) a různé OS
 6. Ví jak se spustí a ukončí program, umí vytvořit nový dokument programu.
  • vyzkoušet spuštění různých programů
  • vytvořit základní dokumenty v programech
 7. Umí používat některý ze souborových managerů, například Průzkumník.
 8. Umí vytvářet složky a soubory, orientuje se v jejich struktuře.
 9. Zná běžné formáty souborů, umí komprimovat soubory do archivu.
  • zkomprimovat složku pomocí WINRAR, WINZIP, 7ZIP,…
 10. Zná princip instalace programů ze Store x přes instalační soubory (download).
  • nainstalovat si program z Windows Store
  • nainstalovat si program pomocí instalačních souborů (například PSPad,…)
 11. Je schopen vyjmenovat některé nové IT technologie – umělá inteligence, strojové učení,…
 12. Vysvětlí pojem počítačová síť, jaké jsou výhody PC sítí a vyjmenuje z čeho se PC síť skládá.
  • Vytvořit model sítě pomocí PacketTracer
 13. Rozumí pojmu „internetové připojení“ a jaké má základní parametry.
 14. Umí vysvětlit pojem internet a z čeho se internet skládá.
 15. Vysvětlí pojem „webová stránka“, webový server, odkaz, URL a vyhledávač.
 16. Umí vysvětlit pojem „cloud“ a „cloudové aplikace“.
 17. Vysvětlí metody zabezpečení přístupu ke ckoudu.
 18. Vysvětlí pojem sdílení a umí nastvit uživatelská práva pro čtení a zápis.
 19. Umí řešit základní technické problémy.
 20. Popíše, jaká data bývají cílem útočníků, vysvětlí pojem počítačový vir.
 21. Vysvětlí, jakým základním způsobem se chránit před viry a hackery.
 22. Zná principy bezpečného hesla.
 23. Zná pojem dvoufaktorová autentizace.
 24. Vysvětlí význam šifrování a archivace dat.
 25. Umí vysvětlit pojmy „digitální stopa“ a „digitální identita“.