materiálodkazpoznámka
JS – základní informaceDOCXproměnné, komentář, oprátory
pracovní listDOCXMicrobit

Programovací jazyk JavaScript

Jedná se o moderní skriptovací klientský jazyk, kterým se programují webové stránky. JavaScript běží na straně klienta, všechny aplikace jsou spouštěny v prohlížeči u uživatele, nikoli na straně serveru (PHP).

Zápis

JavaScript se zapisuje do jakéhokoliv místa HTML dokumentu.

<script>

document.write(„Hello World“);

</script>

Výpis textu

JavaScript umí zobrazit výstup několika způsoby:

 • pomocí innerHTL
 • pomocí document.write()
 • pomocí vyskakovacího okna window.alert()
document.getElementById("odstavec1").innerHTML="Toto je vypsáno pomocí innerHTML :)))))))"
document.write("Toto je vypsaný text pomocí document.write");
window.alert("POZOR, stránka obsahuje JavaScript!!!!!!!!");
window.alert(5+6);
Výpis textu pomocí tlačítka
<button type="button" onclick=document.write("AHOJ")>Zkus to</button>
<button type="button" onclick=window.alert("KZ478Jtre345")>Tajná zpráva pro Vás!</button>
<button type="button" onclick=document.getElementById("hlaska").innerHTML="KZ478Jtre345">Zobrazit si kód</button>

Komentáře

Komentáře používáme obecně v programování za účelem popsání kódu a vložení vlastních poznámek. To se nám velmi hodí například při testování stránek a ke zpětnému pochopení logiky kódu. Pokud komentář umístíme do kódu JavaScriptu, nebude se nijak vykonávat, prohlížeč jej bude ignorovat.

Jednořádkový komentář

// Toto je jednořádkový komentář
..........

Víceřádkový komentář začíná /* a končí */

/* Zde mohu zapisovat víceřádkový komentář*/

Proměnné

Proměnná je místo v paměti, kam se mohou ukládat data, se kterými dále pracujeme. Proměnná má vždy jedinečné jméno – identifikátor proměnné.

Při přiřazení názvu proměnné pamatujte:

 • jméno může obsahovat písmena, čísla, dolar, podtržítka
 • název musí začínat písmenem
 • záleží na velikosti písmene (R není to stejné jako r)

 Proměnná může obsahovat různé hodnoty (datový typ):

 • text
 • číslo
 • hodnota ANO/NE (Boolean)
 • objekt
 • pole
 • null
 • undefined

Datový typ se speciálně nedeklaruje, JavaScript si jej přidělí sám.

let x=10;

let y=30;
let z = x + y;  

m=“Ahoj světe“;

Pokud není v definici proměnné uvedeno  „let“ (starší „var“), jedná se o globální proměnnou.

Komentář

Připomínky a vysvětlení kódu je výhodné zapisovat přímo do kódu pomocí vysvětlivek.

jednořádkový komentář začíná //

víceřádkový komentář je ohraničen /* …. */

Operátory

Cykly (opakování) v JavaScriptu

V programování chceme často docílit toho, aby se vykonával stejný kód stále dokola. Můžeme toho docílit tak, že budeme zapisovat stále stejné kódy za sebou, nebo využijeme cyklu.

Cyklus se vykonává v programu tak dlouho, dokud bude splněna nějaká podmínka. Lze hledat souvislost s příklady v běžném životě:

 • Při svém večerním tréningu budu běhat na stadiónu tolik koleček, dokud neuběhnu 5 km.
 • Řekni 5x „Programuji v Pythonu“.

Při programování cyklu musíme dbát na to, aby byl cyklus vždy konečný. To zajistíme tak, že po každém cyklu zvýšíme hodnotu proměnné o 1 (i+=1).

V JAVASCRIPTU je cyklus zabezpečen příkazy:

 • WHILE
 • FOR
 • FOR Of
 • FOR In

Cyklus WHILE

var a=10; //deklarace proměnné

while(a<20)

{document.write(„Vypsané číslo je:“+a+“<br>“);

a++;

}